Erasmus+ programos akredituotų organizacijų atstovų susitikimas Helsingborge

Renginio akimirka

Balandžio 25–28 d. Helsingborge (Švedija) vyko kontaktinis tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaras „Creating contacts for accredited organisations 3.0“ (liet.”Akredituotų organizacijų kontaktų kūrimas”), skirtas Europos akredituotoms profesinio rengimo, suaugusiųjų švietimo ir bendrojo lavinimo įstaigoms.

Renginyje, kurį organizavo Švedijos aukštojo mokslo taryba, dalyvavo 108 atstovai iš 21 Europos šalies. Lietuvai atstovavo du dalyviai, viena iš jų – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė.

Seminaro dalyviams buvo svarbu pasidalinti bendrais iššūkiais ir ieškoti sprendimų, padėsiančių įgyvendinti mobilumo projektus; pagerinti organizacinius gebėjimus, reikalingus Erasmus+ programos projektų įgyvendinimui; užmegzti partnerystės ryšius mobilumo projektams bei perimti naują patirtį iš gerosios praktikos pavyzdžių.

Seminare dalyvavo ir neseniai Erasmus+ programos akreditaciją gavusių švietimo įstaigų atstovai, ir jau ne pirmus metus akredituotų organizacijų projektų koordinatoriai. Renginio dalyviai turėjo galimybę susitikti su potencialiais Europos partneriais ir kurti bendradarbiavimo tinklus, diskusijų grupėse metu išgryninti būsimų projektų idėjas ir gauti patarimų iš labiau patyrusių kolegų dėl projektų įgyvendinimo.

Renginio dalyviai susidomėję išklausė pagrindinio pranešėjo Arjano Verdooreno pranešimą „Įtrauktis – teorija ir praktika“. Lektorius turi didelę profesinio mokymo/konsultavimo ir dėstymo universitete patirtį, yra susipažinęs su tarpkultūrinio bendravimo ir įvairovės bei įtraukties teorija ir praktika, dirba su tikslinėmis grupėmis privačiame ir viešajame sektoriuje tokiose srityse kaip švietimas, finansai, vyriausybė, sveikatos priežiūra, NVO, inžinerija, policija ir net profesionalus futbolas. Savo pranešime lektorius pateikė daug praktinių pavyzdžių, apžvelgė tyrimus, akcentuodamas, kad visuomenė tampa vis įvairesnė daugeliu atžvilgių  ir dėl to atsiranda didesnis poreikis išmokti orientuotis į įvairovę ir kurti įtraukias darnios visuomenės sistemas per neformalią ir formalią švietėjišką veiklą. Europos vizija – suteikti būtiną paramą sprendžiant iššūkius, su kuriais žmonės gali susidurti šiame procese.

Seminare dalyvavę akredituotų organizacijų projektų koordinatoriai iš Švedijos ir Italijos pasidalino savo projektinės veiklos patirtimi, kalbėjo apie Erasmus+ programos vertę jos dalyviams – užsienio kalbos ir skaitmeninių įgūdžių, kritinio mąstymo, komandinio darbo, viešo kalbėjimo gebėjimų tobulinimą; socialinės įtraukties skatinimą, tarpkultūrinės patirties plėtrą. 

Darbo grupėse metu seminaro dalyviai diskutavo apie atskiras Erasmus+ programos dalis ir su jomis susijusius iššūkius – biudžeto valdymą, įtraukties siekimą, partnerių paiešką, Erasmus tikslų įgyvendinimą.

Viena iš renginio dienų buvo skirta dalyvių vizitams į Švedijos švietimo įstaigas, kur jie susipažino su infrastruktūra, mokymo programomis ir šių įstaigų patirtimi vykdant Erasmus+ programos projektus.

Seminaro metu dėl planuojamų Erasmus+ programos mobilumų užmegzti kontaktai su Latvijos, Čekijos ir Kroatijos nacionalinėmis agentūromis, kurios savo šalyse kuruoja formalųjį ir neformalųjį švietimą, apsilankyta Helsingborgo viešojoje bibliotekoje ir domėtasi bibliotekos vykdomomis veiklomis suaugusiesiems.

Straipsnyje atspindėtas dotacijos gavėjos požiūris, o Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija nėra atsakingos už pateikiamos informacijos turinį.

Virginijos Švedienės, seminaro dalyvių ir  rengėjų nuotraukos.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė

Renginys finansuotas