Panevėžio regiono bibliotekų specialistai domėsis neformaliuoju suaugusiųjų švietimu Ispanijoje

CEPA Don Juan I logo

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji  biblioteka 2021 03 01–2027 12 31 vykdo Erasmus+ programos akreditacijos projektą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė šiame projekte teikia paraiškas Švietimo mainų paramos fondui gauti finansavimą mobilumo vizitams į pažangias Europos viešąsias bibliotekas ir kitas suaugusiųjų švietimą vykdančias organizacijas. Mobilumo vizitų finansavimą garantuoja gauta Erasmus+  programos akreditacija. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijoje esančios 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Projekto tikslas – Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, rengiančių ir įgyvendinančių suaugusiųjų švietimo programas, andragoginių ir vadybinių kompetencijų stiprinimas, neformalaus švietimo kokybės gerinimas.

Kovo 13–17 d. devyniolika Panevėžio apskrities viešųjų bibliotekų specialistų lankysis Ispanijos Alcala de Henares CEPA Don Juan I suaugusiųjų švietimo centre ir viešosiose bibliotekose.

Alcala de Henares neformalaus suaugusiųjų švietimo veiklas vykdančiose įstaigose vizito dalyviai domėsis kultūrinių, socialinių, skaitmeninių kompetencijų ugdymo programomis gyventojams, tarpkultūriniu ir informaciniu imigrantų ir pabėgėlių švietimu. Panevėžio regiono bibliotekų specialistai sužinos, kaip Ispanijos kolegos suaugusiųjų švietėjai pritraukia suaugusių lankytojų tikslines grupes ir kaip jas įtraukia į neformaliojo švietimo procesą.

Užsienio kalbos kalbėjimo įgūdžius prieš kvalifikacinę kelionę norintys patobulinti vizito dalyviai dalyvauja kontaktiniuose ir  nuotoliniuose angliškų pašnekesių užsiėmimuose, kuriuos rengia projekto koordinatorė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Jų metu bibliotekininkai tobulina savo šnekamosios anglų kalbos įgūdžius profesinėmis ir bendromis temomis.

Būsimo darbo stebėjimo vizito programą į Alcala de Henares vykstantys bibliotekų specialistai aptarė nuotoliniuose susitikimuose.

Darbo stebėjimo vizito laukiamas rezultatas – pritaikytos idėjos suaugusiųjų neformalaus švietimo srityje: paslaugose, projektuose, klubų veiklose, įvairių veiklų suaugusiesiems programose. Kvalifikacinės kelionės Ispanijos suaugusiųjų švietimo įstaigose patirtimi ir parsivežtomis idėjomis Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistai su kolegomis pasidalins nuotoliniame renginyje.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė

Projektą finansuoja