Atminties ženklai Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje

skaitykla-rokiskis

Nuaidėjęs Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ,,Romuvos“ padalinio 50 metų jubiliejus jau istorija. Prisiminti pedagogai, mokiniai, penkių dešimtmečių veiklos etapai, reikšmingiausi įvykiai. Pirmasis tuometinės Rokiškio III vidurinės mokyklos direktorius buvo matematikas Juozas Makutėnas. Prisimenant šviesios atminties direktorių J. Makutėną, matematikos kabinetui suteiktas jo vardas ir atidengta atminimo lentelė.

Į knygas suguldyta žmonijos išmintis. Keičiasi santvarkos, keičiasi kartos, o knygos išlieka. Jos keičia formatą, į mūsų gyvenimus atėjo informacinės technologijos, bet knygų puslapių šnaresys gyvas, jose sukaupta išmintis gyva.

Šviesios atminties direktorius Gediminas Matiekus labai mylėjo, skaitė, gerbė knygas ir darė viską, kad gimnazistai skaitytų. Direktorius didelį dėmesį skyrė kryptingam bibliotekos spaudinių komplektavimui, palaikė ir džiaugėsi leidinių su autografais komplektavimu, naudojimu ugdymo procese ir populiarinimu. Vadovas savo rankomis prisilietė prie kiekvieno leidinio su autografu ir su didžiausiu entuziazmu skaitė šiltus ir nuoširdžius autorių įrašus. Knyga direktoriui buvo brangi vertybė. Jis pats labai domėjosi pačia naujausia literatūra, o viešint gimnazijos skaitykloje įžymiems Lietuvos ir užsienio svečiams, niekada nėra pasakęs, kad nedalyvaus. Direktoriui žmogus buvo svarbiausia vertybė, o tik vėliau visos kitos veiklos.

Per gimnazijos jubiliejų buvo suteiktas direktoriaus G. Matiekaus vardas skaityklai ir atidengta atminimo lentelė. Kabinetams suteikiant vardus, dalyvavo abiejų vadovų artimieji, bičiuliai, gimnazijos bendruomenės nariai. Kiekvienais mokslo metais gimsta naujų idėjų.

Parengė Reda Kiselytė, Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bibliotekininkė