100-mečio renginiuose susitiko praeitis, dabartis ir ateitis

Gedimino Kartano nuotrauka
Gedimino Kartano nuotrauka

„Saugome praeitį, kuriame ateitį“ – šis šūkis lydi 100-metį švenčiančios Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos jubiliejinius veiklos metus. Ne išimtis buvo ir jau finišuojančios programos akcentai – XXII tarptautinė mokslinė konferencija „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“ bei forumas „Ateities organizacijos vizija“.

„Džiaugiuosi turėdama galimybę dalyvauti bibliotekos 100-mečio šventėje. Dabartinė biblioteka išaugo savo pavadinimą. Tai centras, kuriame jungiasi praeitis, dabartis ir ateitis. Bitės biblioteka yra nepaprastai turtinga savo istorija. Dabar šis pastatas – įspūdingos erdvės, jungiančios miesto praeitį ir dabartį, pritaikytos šiuolaikinės visuomenės poreikiams. Nors šventinė konferencija akcentuoja istoriją, bibliotekos veikla liudija neišblėstantį aktualumą. Ji kartu su kitomis prisideda prie Prezidento Gitano Nausėdos tikslo kurti gerovės valstybę. Biblioteka inovatyvi, patraukli jaunimui, čia realizuojama mokymosi visą gyvenimą idėja, galima burtis bendrauti, dalytis informacija, veikia klubai. Jūs prisidedate prie švietimo, vaikų ugdymo, čia kuriamos galimybės ir smalsiems, ir specialių poreikių, socialinės atskirties šeimų vaikams. Biblioteka tampa erdve, kuri neriboja. Tai misija, kurią puikiai įgyvendinate“, – teigė Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Vilma Bačkiūtė.    

Viešnia iš Prezidentūros akcentavo, kad būtent bibliotekos geriausiai prisitaikė prie pandemijos iššūkių – tai vėlgi liudija, kokios svarbios valstybės investicijos į šias įstaigas.

„Bibliotekos atviros ir naujoms bendruomenėms. Dabartiniame kontekste – Ukrainos pabėgėliams. Jiems siūlote saugią aplinką, užimtumą. Norisi padėkoti visai bibliotekų bendruomenei – čia dirbančių ar besilankančių. O Bitės bibliotekai linkėjimus kuria pats jos pastatas: burės – gero vėjo, tiltai – vis aktualesnių ir prasmingesnių jungčių“, – sakė V. Bačkiūtė.

„Biblioteka – atspindys ją sukūrusios visuomenės ir čia vykstančių pokyčių. Šiandien joms tenka sudėtingas uždavinys – derinti tradicijas ir naujoves. Noriu padėkoti už atvirumą pokyčiams, ryžtą ir atsakomybę juos priimant“, – sveikino Kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė.

„Ilgaamžiškumas nėra didžiausias išskirtinumas. Nors kaip 100-mečiai gerai atrodote, – juokavo Panevėžio meras Rytis Račkauskas. – Biblioteka savo energija, išradingumu nusipelnė vieno ryškiausių miesto kultūros ramsčių vardo. Linkiu, kad ir antras 100-metis vestų naujų atradimų keliu“.          

Bibliotekos jubiliejui paminėti skirtoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje pranešimus skaitė Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo, Kauno, Šiaulių apskričių bibliotekų, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Šiaulių regioninio valstybės archyvo, „Aušros“, Utenos kraštotyros muziejų, Nacionalinio tartano centro (Škotija) atstovai.

Apžvelgtos atminties institucijoms kilę iššūkiai per 3 dešimtmečius – Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, veiklos trajektorijos XXI amžiuje; kaimo bibliotekų veikla, poveikis gyventojams ir funkcijos sovietų Lietuvoje 6–8 dešimtmečiais; paveldo dokumentų reikšmė institucijos istorijai; sakytinės istorijos ir gyvų šaltinių svarba tyrinėjimams, Lietuvos totorių muziejaus kolekcijos likimas; Kauno istorijos informacinių išteklių sisteminimas ir sklaida Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje; Panevėžio archyvas ir tyrinėjimo galimybės; Bibliotheca Academiae Vilnensis kolekcijos atradimai; Šiaulių „Aušros“ muziejaus raida ir šiandienos iššūkiai; Vytauto Didžiojo karo muziejaus praeitis, dabartis ir ateitis; sudėtinga Nacionalinio tartano centro (Škotija) istorija; asmenybių vaidmuo formuojant ir saugant kultūros paveldą.

Apžvelgta atminties institucijų atsiradimo, raidos ir vaidmens visuomenės gyvenime tyrinėjimų būklė Lietuvoje ir užsienyje, pristatoma skirtingų šalių patirtis, aptartos galimos tyrinėjimų kryptys, metodai bei problematika, brėžiamos ateities gairės.

Forume kalbėta apie organizacijų (ypač biudžetinio sektoriaus) ateities perspektyvas, kūrybiškumą ir kūrybingos organizacijos naudojamus įrankius, viešąjį sektorių keičiančias inovacijas ir naujus sprendimus, bendradarbiavimą bei kt.  

Asta Sarapienė
Komunikacijos specialistė

Renginio „Facebook“ transliacijos:

Giedriaus Zauros nuotraukų galerija 👇

Gedimino Kartano nuotraukų galerija 👇