Tarp bibliotekos 100-mečio programos akcentų – filmo apie Bitę premjera

Vaizdas be pavadinimo
Pradžia:2022-11-23 0:00
Pabaiga:2022-11-24 0:00
Vieta:Įvairios bibliotekos erdvės
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

„Saugome praeitį, kuriame ateitį“. Tokiu šūkiu veiklos 100-metį švenčia Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Lapkričio 23–24 dienomis miesto bendruomenės ir svečių laukia jau finišuojančios jubiliejinės programos akcentai – tarptautinė mokslinė konferencija „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“, forumas „Ateities organizacijos vizija“, naujo dokumentinio filmo „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, žmonės ir laikas“ (režisierė Agnė Marcinkevičiūtė) pristatymas.

Tarptautinėje konferencijoje bus apžvelgiama atminties institucijų (tarp kurių yra ir bibliotekos) atsiradimo, raidos ir vaidmens visuomenės gyvenime tyrinėjimų būklė Lietuvoje ir užsienyje, pristatoma skirtingų šalių patirtis, aptartos galimos tyrinėjimų kryptys, metodai bei problematika, brėžiamos ateities gairės. Pranešimus skaitys Vilniaus universiteto, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo, Kauno, Šiaulių apskričių bibliotekų, Vytauto Didžiojo karo muziejaus, Šiaulių regioninio valstybės archyvo, „Aušros“, Utenos kraštotyros muziejų, Rundalės rūmų muziejaus (Latvija), Nacionalinio tartano centro (Škotija) atstovai.

Forume ketinama diskutuoti apie organizacijų (ypač biudžetinio sektoriaus, kultūros) ateities perspektyvas ir būtinus komponentus, kūrybiškumo, technologijų ir inovacijų svarbą, bendradarbiavimą tarp skirtingų sektorių bei kt.

Ne pirmą filmą apie iškilias asmenybes sukūrusi režisierė Agnė Marcinkevičiūtė sako: „Naujuoju darbu ieškojau, kiek G. Petkevičaitės-Bitės liko šiandien. Kaip jos atminimas toliau veikia visuomenę. Įstabu – kalbinti žmonės apie ją pasakoja tarsi apie gyvą, itin artimą draugą. Kita vertus, Bitė yra toli savo laikmetį pralenkęs žmogus. Mes tik dabar pradedame realizuoti jos idėjas“.

Bibliotekos 100-mečio renginių programa truks iki šių metų pabaigos. Tarp didesnių projektų – gruodžio mėnesį vyksiantis tarptautinis festivalis „SEKAS“. Tai renginys, kuriuo siekiame populiarinti seniausią meno formą – istorijų pasakojimą. Šiemetė tema – šeimos-giminės istorijos.


XXII TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA
„Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos 100-mečiui paminėti

PROGRAMA

Lapkričio 23 d.

17.15 Dokumentinio filmo „Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, žmonės ir laikas“ premjera. Susitikimas su režisiere Agne Marcinkevičiūte

Didžiojo karo metas ir lietuvių intelektualai: Bitės atsiminimai amžininkų atsiminimų kontekste.
Dr. Eugenijus Žmuida, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lapkričio 24 d.

8.30–9.00 Pasitikimo kava

9.00–9.10 Sveikinimo žodžiai

9.10–10.30 I dalis. ATMINTIES INSTITUCIJŲ VEIKLOS TYRIMAI: BENDRIEJI ASPEKTAI
Konferencijų salė
MODERUOJA: dr. Norbertas Černiauskas

Atminties institucijų veiklos trajektorijos XXI-jame amžiuje: nuo pasyvaus stebėjimo iki kolektyvinės tapatybės formavimo.
Dr. Jolanta Budriūnienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Tarp knygos ir skaitytojo: kaimo bibliotekų funkcijos sovietų Lietuvoje 6–8 dešimtmečiais. 
Dokt. Agnė Suchodolskytė, Vilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Paveldo dokumentai kaip institucijos istorijos šaltiniai: Vilniaus universiteto bibliotekos atvejis.
Nijolė Klingaitė-Dasevičienė, Vilniaus universiteto biblioteka, Mokslinių tyrimų ir paveldo rinkinių departamentas

Apie sakytinės istorijos privalumus. Pasvalio krašto vėjo malūnų istorijos ir buities tyrimai.
Doc. dr. Salvijus Kulevičius, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

10.30–10.45 kava

10.45–12.15 II dalis (a). ATMINTIES INSTITUCIJŲ RINKINIŲ TYRIMAI
Konferencijų salė
MODERUOJA: dr. Jolanta Budriūnienė

Lietuvos totorių muziejaus (1929–1944) kolekcijos likimas.
Doc. dr. Galina Miškinienė, Lietuvių kalbos institutas

Kauno istorijos informacinių išteklių sisteminimas ir sklaida Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje 1971–2022 m.
Dr. Mindaugas Balkus, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centras

Bibliotekų dokumentai, saugomi Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale: apžvalga ir tyrinėjimų galimybės.
Agnė Tučkienė, Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas

Atradimai Bibliotheca Academiae Vilnensis knygų kolekcijoje: Pinsko seminarijos knygos.
Mindaugas Marazas, Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyrius

II dalis (b). ATMINTIES INSTITUCIJŲ ISTORINĖS RAIDOS TYRINĖJIMAI IR ATEITIES PERSPEKTYVOS
Menų skaitykla
MODERUOJA: Greta Kėvelaitienė

Šimtmetį pasitinkant: Šiaulių „Aušros“ muziejaus – reikšmingos Lietuvos atminties institucijos – raida ir šiandienos iššūkiai.
Virginija Šiukščienė, Šiaulių „Aušros“ muziejus

The activity of the Rundāle Palace Museum in the preservation of cultural heritage in 1970s–1980s.
Anita Bistere, Rundāle Palace Museum, Archivist of Art Research Department, Latvia

Per generolo akinius pažiūrėjus: Vytauto Didžiojo karo muziejaus praeitis, dabartis ir ateitis.
Greta Kučinskaitė, Vytauto Didžiojo karo muziejus Karybos istorijos skyrius

The broken story of a National Tartan Museum in Scotland.
Elodie Nowinski, National Tartan Centre, Scotland

12.15–13.00 pietūs

13.00–14.30 III dalis. ASMENYBĖS VAIDMUO FORMUOJANT IR SAUGANT KULTŪROS PAVELDO RINKINIUS
Konferencijų salė
MODERUOJA: dr. Norbertas Černiauskas

Serajos Šapšalo rašytinis bei kultūrinis palikimas ir jo poveikis Lietuvos karaimikos studijų raidai XX amžiuje. Dabarties situacija ir ateities perspektyvos.
Dr. Dovilė Troskovaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Vilniaus universiteto Rankraščių skyrius kaip istorijos saugotojas ir Alfonso Gučo fondas kaip XX a. istorijos pasakotojas. Istorinio tyrimo perspektyvos.
Dokt. Ignė Rasickaitė, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas

Gerardo Bagdonavičiaus ekslibrisų fondas: ištakos, raida, perspektyvos.
Diana Janušaitė, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

Antanas Namikas – archeologas, pedagogas, vertėjas, kraštotyrininkas, Utenos kraštotyros muziejaus įkūrėjas.
Bronislava Juknevičienė, Utenos kraštotyros muziejus

14.30–15.00 100-mečio sveikinimai

15.00–18.00 FORUMAS „Ateities organizacijos vizija“

Konferenciją remia:

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.