Gyvenęs dėl kitų. Knygos „Alfa“ apie kunigą Alfonsą Lipniūną sutiktuvės

Vaizdas be pavadinimo
Data:2022-11-10
Laikas:17:15
Vieta:Konferencijų salė
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

Lapkričio 10 d. 17.15 val. G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salėje – ypatingas vakaras tikinčiųjų bendruomenei – dar dažais kvepiančios knygos „Alfa“ sutiktuvės. Būtent tokiu šiltu, neformaliu trumpiniu buvo vadinamas panevėžietis kunigas, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis Alfonsas Lipniūnas (1905–1945).

Bibliotekoje vyksiančiame vakare dalyvaus vienas knygos autorių, A. Lipniūno beatifikacijos (paskelbimo palaimintuoju) bylos Vatikane vadovas kunigas Vitalijus Kodis, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. 

„Į renginį kviečiame Panevėžio miesto bendruomenę, ypač jaunimą, laisvės gynėjus-karius, KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės Panevėžio kuopos karius, mirusiųjų karių šeimas, akademinę bendruomenę, mokslininkus ar socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius“, – sako kun. Vitalijus Kodis.

„A. Lipniūnas – Dievo tarnas, kunigas, beatifikacijos kelyje į Palaimintuosius – amžiams įrašytas į Panevėžio istoriją. Dabartinės Juozo Balčikonio, o prieškariu — Vyrų gimnazijos moksleivis, mūsų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės mokinys, Panevėžio vyskupijos ir visos Lietuvos jaunimo dvasios tėvas, karo metais Vilniaus studentijos globėjas, idėjinis vadovas, stokojantiems duonos miestiečiams – labdaros maistu komiteto organizatorius, žydų gelbėtojas. Štuthofo koncentracijos stovyklos kankinys, pasmerktųjų stiprintojas, guodėjas, atiduodantis kitiems savo duonos kąsnelį… Visą gyvenimą – dėl kitų, kitiems, nieko sau… Jaunimui jis buvo Alfa. Taip gimė ir knygos pavadinimas, ir besišypsantis kunigo veidas, nes visi jį sutikusieji prisimena kaip šviečiantį, besišypsantį, keliantį žmogų aukštyn“, – asmenybę pristato bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.     

A. Lipniūno beatifikaciją Panevėžio vyskupija inicijavo 2005 m. Pirmasis bylos etapas iškilmingai užbaigtas 2021 m. birželį. Visa surinkta medžiaga išversta į italų kalbą ir perduota Šventajam Sostui, kur darbas tęsiamas.   

Šiuo metu Lietuvoje palaimintaisiais pripažinti vyskupas Jurgis Matulaitis ir arkivyskupas Teofilius Matulionis. Skirtingose vyskupijose vyksta Adelės Dirsytės, Elenos Spirgevičiūtės, Barboros Žagarietės, Ignaco Štacho, vyskupo Vincento Borisevičiaus, arkivyskupo Mečislovo Reinio beatifikacijos procesai.

Kviečiame į atminties ir pagarbos vakarą Bitės bibliotekoje!

Po renginio jo įrašą bus galima stebėti bibliotekos Youtube kanale.

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.