Kviečiame skaityti pranešimus XXII mokslinėje konferencijoje, skirtoje bibliotekos 100-mečiui paminėti

Vaizdas be pavadinimo

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kartu su partneriais kviečia skaityti pranešimus XXII mokslinėje konferencijoje „Istorijos saugotojų istorija: atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyva, dabartis, ateities galimybės“, skirtoje Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės 100-mečiui paminėti.

Bet kurios institucijos, kaip visuomenės įstaigos, istorija yra pasakojimas, kuriame užfiksuota, kaip ta institucija atsirado, vystėsi ir kito laikui bėgant, kokias funkcijas atliko ir kokią vietą užėmė kitų visuomenės organizacinių darinių tarpe. Nežinant institucijų istorijos, neįmanoma sėkmingai kurti jų ateities veiklos vizijų ir strategijų.

Atminties institucijos atlieka kultūros paveldo saugotojų ir tame pavelde užfiksuotos informacijos skleidėjų funkcijas. Jos atsirado kaip įstaigos, kurių pirminė paskirtis buvo kaupti ir saugoti žmonijos istorijos artefaktus. Tų artefaktų įvairovė ir pobūdis nulėmė atminties institucijų specializaciją: archyvas, biblioteka, muziejus. 

Priimta laikyti, kad istorijos mokslo objektas yra dokumentuota žmonijos patirtis. Todėl šiuo požiūriu atminties institucijos atliko ir dabar atlieka istorijos mokslo tyrimų objekto materialinės išraiškos saugotojų funkcijas, vaizdžiai sakant, yra Istorijos saugotojai.

Pagrindinis rengiamos konferencijos tikslas – apžvelgti atminties institucijų atsiradimo, raidos ir vaidmens visuomenės gyvenime tyrinėjimų būklę Lietuvoje ir užsienyje, pristatyti skirtingų šalių patirtį šioje srityje, aptarti galimas tyrinėjimų kryptis, metodus bei problemas ir nubrėžti tolimesnes tyrimų gaires.

Konferencijos organizatoriai kviečia teikti pranešimus šia tematika:

  • institucijų istorijos tyrinėjimų teoriniai aspektai, specifika ir metodai;
  • šalies/regiono atminties institucijų istorijos tyrinėjimų retrospektyvinė apžvalga;
  • atminties institucijų istorijos tyrimų šaltiniai ir  jų panaudojimo galimybės;
  • atminties institucijų istorijos tyrimų kryptys: įstaigos istorinė raida, rinkinių susiformavimo ir saugojimo istorija, įstaigoje dirbusių žmonių personalijos ir kt.;
  • konkrečių archyvų, bibliotekų, muziejų istorijos tyrimų rezultatų pristatymas;
  • atminties institucijų istorijos tyrinėjimų praktinis panaudojimas ir tyrimų perspektyvos.

Pranešimo trukmė – 20 min., iš jų 5 min. skiriamos klausimams, diskusijai.

Pranešimų santraukas (100–150 žodžių, iki 1500 spaudos ženklų) ir dalyvio anketas prašome teikti iki 2022 m. spalio 10 d. el. paštu: greta.kevelaitiene@pavb.lt

Konferencijos organizatoriai atsakymą apie pranešimo priėmimą paskelbs iki 2022 m. spalio 13 d. Pranešimų pagrindu parengtus straipsnius planuojama skelbti specialiame elektroniniame straipsnių rinkinyje. Jiems taikomi žurnalo „Knygotyra“ reikalavimai.

Straipsnių pateikimo terminas – 2022 m. lapkričio 15 d.


Organizatorius: Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Partneriai: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centras, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas; Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Rėmėjas:

Konferencijos organizacinis komitetas:
Dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas (pirmininkas)
Greta Kėvelaitienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka (pirmininko pavaduotoja)
Prof. Dr. Aistė Lazauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno istorijos centras
Dr. Asta Petraitytė-Briedienė, Vytauto Didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos institutas
Dr. Jolanta Budriūnienė, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Kontaktinis asmuo:
Greta Kėvelaitienė, tel. +370 643 04929, el. paštas greta.kevelaitiene@pavb.lt
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka