Paveikslus įkvėpė tautosakos lobiai

Vaizdas be pavadinimo

Bibliotekos lankytojų akis traukia ryškiaspalviai, didelio formato, įdomių kompozicijų paveikslai, eksponuojami II aukšto erdvėse ir Atrijaus terasoje. Čia atidaryta nauja tapybos paroda „Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautodailės skrynios“, kurioje savo darbus rodo asociacijos „Pantautodailė“ pakviesti Panevėžio miesto, rajono ir regiono tautodailininkai. Pirmąkart prisijungė kolegos iš Kupiškio bei Rokiškio rajonų.

Ši paroda išskirtinė tuo, kad kūriniai nutapyti pagal Panevėžio regione surinktą tautosaką. Kartu su paveikslu bendrą visumą sudaro tautosakos tekstas, kviečiantis įsigilinti į mūsų tautos išmintį, susipažinti su žodiniu paveldu.

„Norėjosi istoriją pateikti kita, inovatyvesne, patrauklesne forma, taip skatinant domėjimąsi savo krašto praeitimi. Taip atsirado tęstinis projektas „Panevėžys laiko tėkmėje“. Pirmaisiais ir antraisiais metais  buvo tapomi Panevėžio kraštui svarbūs istoriniai momentai, įžymių asmenybių portretai ar jų  gyvenimo akcentai, remiantis dokumentinėmis nuotraukomis. Beieškant naujų idėjų, gimė kitas drąsus sumanymas – papildyti formuojamą kolekciją tapybos darbais, kurie nutapyti pagal Panevėžio regione surinktą tautosaką“, – pasakojo šios parodos kuratorė, tautodailininkė, meno kūrėja Laimutė Vološkevičienė.

Pasak jos, sumanymas tapo rimtu iššūkiu ir jai pačiai, ir projekte dalyvavusiems tautodailininkams. Laimutė daug valandų praleido bibliotekos Kraštotyros skaitykloje ir yra dėkinga bibliotekininkėms už atvertus žodinio paveldo lobius, galimybę susipažinti su tautosakos rinkiniais.

Projekto dalyviai sako, kad buvo sudėtinga sukurti kompoziciją pagal turimus tekstus, ankstesnės parodos nepareikalavo tiek kūrybiškumo, fantazijos, nes tapyti iš nuotraukų daug lengviau.

L.  Vološkevičienės nuomone, kiekvienas paveikslas turėtų priversti parodos lankytoją stabtelti ir įsigilinti ne tik į vaizdą, bet ir į žodinį paveldą. Tai tikrai bus naudinga ir vaikams, ir suaugusiems. Čia puikiai laisvalaikį gali praleisti šeimos.

Simboliška, kad  paroda „Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautodailės skrynios“ vyksta bibliotekoje – Žodžio, Knygos namuose. Biblioteka pastaruoju metu ypač didelį dėmesį skiria pasakojimo menui, siūlo lankytojams įdomių edukacijų. Su šia veikla gražiai susišaukia ir naujoji paroda, kuri bibliotekoje bus eksponuojama iki rugpjūčio 30 dienos.