Materialūs Stasio Eidrigevičiaus linkėjimai būsimajam menų centrui

Vaizdas be pavadinimo

Pildosi Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos meno kūrinių kolekcija. Dar vieną piešinį ant direktoriaus kabineto sienų paliko dailininkas Stasys Eidrigevičius.

„Naujausias menininko kūrinys pilnas simbolikos, susijusios su  mūsų mieste statomo jo vardo menų centro aktualijomis. Kompozicijos akcentas – pats menų centras, kurio idėją ir gyvastį palaiko pats maestro Stasys. Nesunkiai pastebėsite kėdę, kuria autorius užsimena apie naujo įstaigos vadovo paieškas, artėjantį konkursą. Sparnuotas paukštis – tarsi linkėjimas ir viltis, kad centro veikla būtų žinoma, matoma ir vertinama visame pasaulyje“, – sako bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė.     

Naujasis piešinys atsirado čia lankantis dailininkui bei kultūros viceministrams Vygintui Gasparavičiui ir Dainai Urbanavičienei. Susitikime aptartos 2023 metais mieste planuojamo atidaryti S. Eidrigevičiaus menų centro strateginės veiklos ir perspektyvos.

Šiuo metu bibliotekoje saugomą S. Eidrigevičiaus spaudinių kolekciją sudaro per 450 egzempliorių. Tai plakatai, atvirukai su vadinamųjų liūdesėlių reprodukcijomis, Lietuvoje ir užsienyje išleistos jo iliustruotos knygos, reprodukcijų albumai, įvairiose šalyse organizuotų parodų katalogai. 

Bibliotekoje sudarytas S. Eidrigevičiaus rankraščių fondas atspindi jo kūrybinę veiklą. 250 saugojimo vienetų  rinkinyje – ekslibrisai, asmeninio ir kūrybinio gyvenimo akimirkų, instaliacijų nuotraukos, meninės fotografijos, laiškai ir sveikinimai, kvietimai į renginius, projektiniai pasiūlymai dalyvauti parodose, atvirukai, pasaulio muziejus ir galerijas pristatantys lankstiniai, įvairių dailininkų, tarp jų ir S. Eidrigevičiaus, parodų katalogai, filmo „Bouzkachi“ režisieriaus Jacqueso Debso menininkui dedikuotas fotografijų sąsiuvinis-albumas.