Duomenų bazėje – ekspertų nuomonės apie socialinės žiniasklaidos rizikas ir kovą su dezinformacija

Vaizdas be pavadinimo

Atviroji prieiga – tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių tyrimų produkcijos (mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos), kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, spausdinti nedidelį skaičių kopijų, įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas.

Taylor & Francis eBooks atvirosios prieigos platforma talpina mokslo, technologijų, inžinerijos, medicinos, humanitarinių ir socialinių mokslų elektronines knygas. Prieiga prie platformos vartotojams leidžia ieškoti el. knygų turinio, filtruoti paieškos rezultatus pagal temą, publikavimo datą ir paskelbimo metus bei kurti citatas APA formatu.

Taylor & Francis eBooks rasite daugiau nei tūkstantį įvairios tematikos knygų bei virš 13 tūkstančių knygų skyrių. Duomenų baze galima naudotis visose bibliotekos skaityklose.

Siūlome keletą knygų medijų ir informacinio raštingumo tema:

Civic Media literacies

Paul Mihailidis „Civil Media Literacies”

Mažos ir didelės bendruomenės naudoja jungiamąsias platformas, kad galėtų dalytis informacija, įsitraukti į vietos problemas, palengvinti diskusijas ir pasisakyti įvairiais socialiniais klausimais.  Knygoje P. Mihailidis  tyrinėja kasdienio įsitraukimo į pilietinį gyvenimą sandarą ir išteklius – žmogiškuosius, technologinius ir praktinius – kuriuos piliečiai naudoja dalyvaudami pilietinėse akcijose, siekdami teigiamo socialinio poveikio.

P. Mihailidis ne tik nagrinėja kasdienius pilietinius veiksmus, kurie  atspindi žiniasklaidos, skaitmeninio raštingumo bei žmonių ryšį, bet ir pateikia modelį, kaip įgalinti jaunus piliečius naudotis žiniasklaida prasmingai ir įsitraukti į kasdienį gyvenimą.

Young people, sicial media and health

Victoria A. Goodyear, Kathleen M. Armour „Young People, Social Media and Health”

Socialinės žiniasklaidos paplitimas jaunų žmonių gyvenime yra plačiai pripažįstamas, tačiau įrodymais pagrįsto supratimo apie socialinės žiniasklaidos poveikį jaunų žmonių sveikatai ir gerovei yra mažai.

Knyga „Young People, Social Media and Health“ paremta naujais tyrimais, kad suprastų, paaiškintų ir iliustruotų jaunų žmonių dalyvavimo socialinėje žiniasklaidoje patirtį; taip pat apie poveikį jų sveikatai, gerovei ir fiziniam aktyvumui.

Naudojant empirines atvejų studijas, skaitmenines reprezentacijas ir įvairių sektorių bei tarpdisciplininių suinteresuotųjų šalių ir akademikų gautus įrodymus, knygoje nurodomos socialinės žiniasklaidos galimybės ir su rizika susijęs poveikis.

Knyga patiks studentams, mokslininkams ir visiems, besidomintiems tokiomis sritimis kaip sporto sociologija, jaunimo sporto raida, vidurinis fizinis lavinimas ir žiniasklaida.

Solidarity in the Media and Public Contention over Refugees in Europe

Manlio Cinalli, Hans-Jörg Trenz, Verena K. Brändle, Olga Eisele, Christian Lahusen. „Solidarity in the Media and Public Contention over Refugees in Europe“

Šioje knygoje nagrinėjama „Europos pabėgėlių krizė“ ir pateikiama nuodugni lyginamoji analizė, kaip visuomenės požiūrį į pabėgėlius ir humanitarines nuostatas formuoja politinės naujienos.

Tarptautinė autorių komanda nagrinėja žiniasklaidos vaidmenį aprašant solidarumą su pabėgėliais iš įvairių perspektyvų. Daugiausia dėmesio skiriama viešajai sferai, knygoje laikomasi prielaidos, kad solidarumas yra socialinė vertybė, politinė sąvoka ir teisinis principas. Analizė apima aštuonias Europos šalis – Daniją, Prancūziją, Vokietiją, Graikiją, Italiją, Lenkiją, Šveicariją ir Jungtinę Karalystę.

Knygoje pabrėžiamas svarbus žiniasklaidos vaidmuo formuojant nacionalinį ir tarptautinį solidarumą.

The Psychology of Fake News

Rainer Greifeneder, Mariela E. Jaffé, Eryn J. Newman, Norbert Schwarz „The Psychology of Fake News“

Knygoje nagrinėjamas netikrų naujienų reiškinys, pasitelkiant žymiausius įvairių psichologijos ir susijusių sričių ekspertus, ir aiškinama, kas tapo ryškiu viešojo diskurso bruožu nuo pirmojo „Brexit“ referendumo ir  JAV rinkimų kampanijos 2016 metais.

Kova su dezinformacija yra svarbi daugelyje kasdienio gyvenimo sričių, įskaitant politiką, rinką, sveikatos informacijos komunikaciją, žurnalistiką, švietimą ir mokslą. Kai faktai ir dezinformacija susilieja ar yra sąmoningai suliejami, šioje knygoje klausiama, kas lemia, ar žmonės priima ir dalijasi klaidinga informacija, ir ką galima padaryti, kad būtų išvengta dezinformacijos?

Visus šiuos tris aspektus reikia suprasti internetinių socialinių tinklų kontekste, kurie iš esmės pakeitė informacijos kūrimo, vartojimo ir perdavimo būdus. Knygoje esančiuose pranešimuose apibendrinami naujausi empiriniai atradimai, teorijos ir pritaikymai bei aptariamos pažangiausios idėjos ir būsimos  kryptys, siekiant kovoti su netikromis naujienomis.

Social Networks as the New Frontier of Terrorism

Laura Scaife „Social Networks as the New Frontier of Terrorism“

Terorizmas. Kodėl šis žodis taip patraukia mūsų dėmesį?

Propagandos mašinos panaudojo šiuolaikines technologijas kaip priemonę, kad jų turinys visada būtų prieinamas. Nepriklausomai nuo valandos ar laiko juostos, kažkur ir kažkas dalijasi informacija. Socialinė žiniasklaida yra žaidimas, turintis įtakos  įvairių grupių taktikos keitimui.

Šioje knygoje nagrinėjama, kaip teroristų socialinė žiniasklaida sąveikauja su privatumo įstatymais, saviraiškos laisve, duomenų apsaugos įstatymais, tyrinėjant  pirminius išteklius, apimančius viską nuo Edvardo Snowden Leaks, ISIS iškilimo iki „Charlie Hebdo“.

Knygoje taip pat aprašomi mažiau žinomi faktai, pvz., kelionių vadovas, kuriame didžiuojamasi, kad konflikto metu galite įsigyti „Bounty“ ir „Twix“ produktų, nurodomos geriausios vietinės džihadistų nuotakų kirpyklos. Taip pat pateikiamos teisinės, politinės ir etinės diskusijos, kurios sudaro svarbią dalį siekiant suprasti teroristinius pasisakymus socialinėje žiniasklaidoje.