Leidinių paroda „Karaimų keliai Lietuvoje“

Vaizdas be pavadinimo
Pradžia:2022-06-01 9:00
Pabaiga:2022-09-01 19:00
Vieta:I a. erdvės
Adresas:Respublikos g. 14
Panevėžys

KARAIMU BUVAU, KARAIMU ESU, KARAIMU MIRTI NORĖČIAU. NESIGĖDIJU SAVO TAUTOS TIKĖJIMO, PAPROČIŲ IR KALBOS.

Aleksandras Jutkevičius

Bibliotekos I a. erdvėje eksponuojama leidinių paroda, skirta paminėti karaimų metus. Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas tai, kad Lietuvos karaimų bendruomenė yra Lietuvos, jos istorijos ir kultūros dalis, ir siekdamas pažymėti Lietuvos karaimų istorijos ir kultūros 625 metų jubiliejų, 2022 metus paskelbė Lietuvos karaimų metais.

Karaimų bendruomenės Lietuvoje ilgus amžius besitęsiantis gyvenimas yra tiek turtingas, daugiašakis ir spalvingas, kad aprėpti tą visumą gana sudėtinga. Ši bendruomenė lietuvių labai gerbiama, suvokiama kaip savitos kultūros nešėja. Karaimai pasižymi itin aukštu išsilavinimu, žmogišku teisingumu, tolerantiškumu ir ypatinga pagarba Lietuvai, kurioje jų protėviai gyvena daugiau kaip šešis šimtus metų.

Leidinių paroda „Karaimų keliai Lietuvoje“ supažindina su karaimų tautos kultūra ir istorija Lietuvoje, siekiančia XIV a. pabaigą. Karaimų tautos kelias daugiau kaip 600 metų driekiasi Lietuvos istorijos metraštyje, šalies visuomeninio, kultūrinio ir politinio gyvenimo terpėje. Per tą laiką šaknimis ir siela karaimai įaugo į šią žemę. Ir šiandien karaimų bendruomenės turiningos veiklos dėka mūsų valstybėje gyvuoja istorinės tiurkų etninės bendrijos, visame pasaulyje girdisi iš Lietuvos tiurkiškos etnokultūrinės erdvės sklindantys nepamirštami balsai.

Karaimų istoriją Lietuvoje, kultūrą, žymiausias asmenybes pristato leidinių parodos rengėja Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Birutė Urbanavičienė.

Paroda įtraukta į bendrą Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metų planą.