Pernu centrinė biblioteka – sėkmingas modernumo ir tradicijų derinys

Vizitas-Pernu-centrinėje bibliotekoje1

Atvira savo lankytojams bei prisitaikanti prie jų poreikių, įsikūrusi moderniose erdvėse ir nepamirštanti svarbiausios savo misijos – skaitymo skatinimo bei knygos populiarinimo, kūrybiška ir telkianti bendruomenę – tokia yra Pernu centrinė biblioteka, kurioje balandžio 25–28 d. lankėsi penkiolika Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų.

Šis darbo stebėjimo vizitas vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai  bibliotekai 2021 03 01–2027 12 31 vykdant Erasmus+ programos finansuojamą akreditacijos projektą. Pernu centrinėje bibliotekoje lankėsi trys Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos specialistės ir po vieną atstovę iš dvylikos Panevėžio regiono rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Pirmąją vizito dieną Lietuvos bibliotekininkes šiltai pasitiko Pernu centrinės bibliotekos direktorė Heinike Sinijarv ir rinkodaros vadybininkė Krista Visas, kurios išsamiai papasakojo apie bibliotekos paslaugas, veiklas ir projektus, mielai atsakė į daugybę užduotų klausimų. Vizito dalyvės dalyvavo ekskursijoje po biblioteką, kuri maloniai stebino šviesiomis, jaukiomis erdvėmis, gausiais ir turtingais fondais bei sutiktomis besišypsančiomis darbuotojomis. Tą pačią dieną Panevėžio regiono bibliotekininkės lankėsi ir viename iš Pernu centrinės bibliotekos filialų, kurį neužilgo rengiamasi perkelti į modernesnį ir erdvesnį pastatą – čia taip pat buvo džiugu matyti, kaip bibliotekininkės stengiasi gana kukliose erdvėse sukurti jaukią, patrauklią ir spalvingą aplinką, kur, pasak jų, mikrorajono gyventojams malonu leisti savo laisvalaikį.

Antroji darbo stebėjimo vizito diena prabėgo lankant Pernu centrinės bibliotekos filialus – Paikuse, Sindi, Tori, Suigu, Sauga, Are, kurie įsikūrę už miesto. Dažnas jų turi savo įdomią istoriją: viena biblioteka įsikūrusi pastate, kuris buvo statytas paštui; kai kurios bibliotekos yra šalia mokyklų ir nereta jungia tiek viešosios, tiek mokyklos bibliotekos fondus; kolegos estai taip pat supažindino su bibliotekomis, įsikūrusiomis tose pačiose patalpose su jaunimo centru ar didžiulio kultūros centro pastato dalyje. Tai, jog šios bibliotekos gyvuoja po vienu stogu su kitomis švietimo ir kultūros įstaigomis, kurios gyvybiškai svarbios bendruomenėms, taip pat tai, jog net ir nedideli filialai turi nemažas naujų leidinių kolekcijas ir rengia knygų klubų užsiėmimus, istorijų pasakojimų edukacijas bei sulaukia gausaus savo bendruomenės narių būrio, tik patvirtina, jog bibliotekas Estijos gyventojai vertina. Vizito dalyves ypač džiugino filialuose dirbančių bibliotekininkių entuziazmas ir meilė savo darbui – kad tai ne tik svečiams skirtas įvaizdis, o nuoširdus lojalumas savo profesijai patvirtina tai, jog net keletui iš šių darbuotojų yra suteiktas Estijos geriausiojo bibliotekininko vardas.

Trečiąją darbo stebėjimo vizito dieną dalyvės keletą valandų praleido Pernu centrinėje bibliotekoje bendraudamos su atskirų skyrių darbuotojomis, gilindamosi į kiekvienai jų aktualią neformalaus suaugusiųjų švietimo sritį, užduodamos klausimus apie fondų komplektavimą, tarpbibliotekinį abonementą, įvairių klubų veiklą, kultūrinius renginius suaugusiems lankytojams, kalbų mokymosi galimybes bibliotekoje, duomenų bazių panaudą ir kt.

Vizito metu Panevėžio regiono bibliotekininkės galėjo sudalyvauti ir Pernu centrinės bibliotekos darbuotojų vedamose edukacijose lankytojams.

Paskutiniąją vizito dieną Panevėžio regiono bibliotekininkės susitikime su Pernu centrinės bibliotekos specialistėmis dalijosi savo profesiniais įspūdžiais po įvykusio vizito. Puikiai parengtos vizito programos ir Estijos bibliotekininkų geranoriško dalijimosi savo patirtimi dėka Lietuvos bibliotekininkės pastebėjo daug įdomaus kolegų darbe: gyrė jų puikų komandinį darbą centrinėje bibliotekoje ir filialuose, taip pat bendruomenių įtrauktį ir prisitaikymą prie vartotojų poreikių, paminėjo ypatingas bibliotekos paslaugas (pvz., muzikos instrumentų skolinimą į namus, galimybę tobulinti siuvimo įgūdžius viename iš bibliotekos filialų), taikomą darbuotojų rotacijos sistemą, kuri leidžia geriau pažinti kolegų darbo specifiką. Vizito dalyvės pastebėjo, jog ne tik Pernu apskrityje, bet ir visoje Estijoje puikiai veikia tarpbibliotekinio abonemento paslauga, kuri išties populiari. Kalbant apie bibliotekų vaidmenį mokant gyventojus skaitmeninio raštingumo, buvo įdomu sužinoti, jog Estijoje bibliotekininkai konsultuoja lankytojus pagal poreikį, nes, pasak jų, ilgalaikės mokymų programos jų šalyje ne itin pasiteisino. Panevėžio regiono bibliotekininkėms ypač malonu buvo matyti, jog Pernu centrinėje bibliotekoje ir jos filialuose besilankantys žmonės sutinkami besišypsančių ir malonių darbuotojų, kad čia juos supa šilta, jauki aplinka, kurioje daug žalumos.

Panevėžio regiono bibliotekininkės teigė pasisėmusios įdomių idėjų, kurias planuoja įgyvendinti savo bibliotekose, ypač kalbant apie šiuo metu taip aktualią tvarumo puoselėjimo tendenciją.

Vizito dalyvės, lankydamosi Pernu mieste ir apskrityje, suderino profesinius ir kultūrinio pažinimo tikslus – dalyvavo ekskursijoje Tori savivaldybėje, kur išgirdo įdomią vietos bažnyčios istoriją bei aplankė legendomis apipintą Pragaro olą, grožėjosi atšiauriu ir kol kas pavasario tebelaukiančiu Estijos pajūriu.

Parengė Virginija Švedienė