Paminėtas Molėtų bibliotekos 85-metis

moletu-konferencija

Su kiekvienais savo nugyventais metais tampame vis brandesni ir išmintingesni. Gimtadieniai žymi šią mūsų kelionę per gyvenimą. Lygiai taip pat ir su biblioteka: metai atneša patirtį, išmintį, perspektyvą. Šiandien švęsdami Molėtų r. sav. viešosios bibliotekos 85-metį ir girdėdami gražius jai bei jos darbuotojams skirtus žodžius, padėkas ir paskatinimus tęsti, džiaugiamės nueitu keliu, pasiektais rezultatais ir neįkainojama patirtimi.

Balandžio 29 d. Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko jubiliejui skirta, komunikacijos ir bibliotekininkystės puoselėtojus suvienijusi konferencija „Tvari biblioteka“. Čia dalyvių laukė aktualūs, biblioteką ir jos bendruomenę augti skatinantys pranešimai iš komunikacijos, bibliotekininkystės profesionalų. Simboliška, kad net keturi iš šių pranešėjų – Molėtų kraštiečiai.

Renginio pradžioje sulaukėme sveikinimų nuo Molėtų rajono mero Sauliaus Jauneikos, Molėtų rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo Gintauto Matkevičiaus ir bibliotekos direktorės Nijolės Stančikienės. Meras ypatingai pagerbė ilgiausiai bibliotekoje dirbančias darbuotojas Aldoną Marčiulionytę, Stasę Vyšniauskienę, Ritą Kairytę ir Nijolę Pereckienę. Direktorė N. Stančikienė taip pat dėkojo renginyje dalyvavusioms jau pensijoje esančioms ilgametėms bibliotekoms darbuotojoms.

Konferencija prasidėjo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekano prof. Rimvydo Laužiko pranešimu „Istorija ir paveldas informaciniuose karuose“. Pranešimo metu buvo dekonstruotas propagandos ir netikrų naujienų informaciniuose šaltiniuose mechanizmas, paaiškinti jo veikimo principai, motyvai ir kas paprastai už to slepiasi. Daugelis klausytojų pripažino, jog socialiniuose tinkluose jiems yra tekę susidurti su dezinformacija ir „troliais“ ir „botais“.

Lietuvos literatūros ir meno archyvo direktorius, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros dr. Juozapas Blažiūnas pranešime „Kas yra istorinė atmintis ir ką reikia saugoti?“ pristatė atminties fenomeną. Kaip mes atsimename, kodėl atsimename tam tikrus dalykus, įvykius? Jis aptarė, kodėl verta saugoti atmintį liudijančius dokumentus ir daiktus, archyvus. Taip J. Blažiūnas pristatė Lietuvos literatūros ir meno archyvo pagrindines veiklas, pasidalino smagiais, įdomiais nutikimais, susijusiais su šios įstaigos veikla.

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos lietuvių ir lotynų kalbos mokytojo eksperto Vido Garliausko pranešimas „Molėtų bažnyčios metrikų knygų įrašai“ buvo skirtas Molėtų gyventojų kasdienį gyvenimą XVII-XVIII a. dokumentavusiems metrikų įrašams. Jie ne tik suteikia žinių apie paprastus to meto žmones, bet ir apie plačiąją visuomenę, socialinę, demografinę, geografinę krašto situaciją.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedros prof. dr. Arvydas Pacevičius pranešime „Biblioteka permainų metais“ pristatė bibliotekų pokyčius – kaip bibliotekos patiria ir patyrė įvairius naikinimus siaučiant karams, gaisrams, vykdant sovietinę agresiją. Šiuos procesus pailiustravo Ukrainos bibliotekų naikinimo bei kitais archyvuose randamais faktais.

Paskutinio pranešimo autorė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė pranešime „Tvari biblioteka: (ne)išnaudotos Lietuvos bibliotekų galimybės“ pristatė tvarios bibliotekos sampratą: kada biblioteką galima įvardinti kaip tvarią, kodėl ši tema yra svarbi bibliotekininkams ir bibliotekų bendruomenei. Kaip gerą pavyzdį J. Bugailiškienė pristatė Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos tvarumo deklaraciją, taip pat rėmėsi ir kitų Lietuvos bibliotekų patirtimi ir pavyzdžiais. J. Bugailiškienė taip pat įteikė padėkos raštus Molėtų viešosios bibliotekos darbuotojoms Janinai Vyšniauskienei ir Austėjai Jasaitienei, kurios glaudžiai bendradarbiauja su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičiatės-Bitės viešąja biblioteka įvairiose veiklose.

Džiaugiamės, jog konferencijos pranešėjai yra būtent tie žmonės, specialistai, kurie numato Lietuvos bibliotekų, komunikacijos kryptis ir gali mums patarti, padėti numatyti tolimesnius veiklos kelius. Su jų patarimu ir bibliotekininkų bei skaitytojų pagalba biblioteka nesunkiai ras kelią tvarios, informacinę visuomenę formuojančios bibliotekos link.

Jubiliejui skirtą renginį šventiškai užbaigė koncertas „Aš – strazdo mokinys“. S. Bacho, A. Martinaičio, A. Piazzolla ir J. Andrejevo kūrinius atliko muzikantai Justinas Mačys (fleita) ir Donaldas Bružas (fortepijonas).

Dėkojame visiems dalyvavusiems, visiems pasidalinusiems įžvalgomis ir mintimis, visiems, buvusiems kartu. Tariame nuoširdų „ačiū“ bibliotekos skaitytojams ir lankytojams, kurie mus skatina augti ir net praaugti patiems save.

Molėtų viešosios bibliotekos informacija