Įteikti ,,Ad astra“ apdovanojimai geriausiems Panevėžio regiono bibliotekininkams

2022 m. gegužės 4 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje buvo įteikti ,,Ad astra“ apdovanojimai geriausiems Panevėžio regiono bibliotekininkams. Nominantus rinko ,,Ad astra“ vertinimo komisija, kurią sudaro pirmininkė Loreta Aleknienė, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, pirmininko pavaduotoja Ramunė Greiciūnienė, PAVB Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus l. e. p. vadovė, sekretorė Virginija Švedienė, PAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė ir komisijos nariai: Algirdas Venckus, Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius, Simona Žilienė, Vilniaus miesto centrinės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Renginį tradiciškai vedė bibliotekos globėjas, aktorius, renginių vedėjas Gintaras Mikalauskas, kuris pradėjo renginį Gabrielės Petkevičaitės-Bitės žodžiais, nusakančiais šių apdovanojimų esmę ir pabrėžiančiais jų svarbą.

Šiais metais ,,Ad astra“ nominantų rekomendacijose atsispindėjo jų 16 mėnesių prasmingos ir vienijančios literatų klubų veiklos, kraštotyros populiarinimas, inovatyvių projektų įgyvendinimas, šiuolaikiškų darbo metodų paieška ir jų integravimas bibliotekininko darbe bei iniciatyvios veiklos, telkiančios bendruomenes.

Bibliotekininkų pasveikinti ir jiems padėkoti susirinko laureatų kolegos, savivaldybių atstovai ir vadovai. Sveikinimų metu skambėjo padėkos laureatams, paskatinimai ir palinkėjimai tęsti prasmingus darbus, savo aukšta motyvacija įkvėpti kitus bibliotekų specialistus.

Ceremonijos metu svečiams buvo rodomas vaizdo reportažas, kuriame Pasvalio, Molėtų bibliotekų ir Raguvos gimnazijos vadovės dalinosi pastebėjimais apie laureatų darbą, kuriamą moralinę, kultūrinę ir socialinę prasmę bibliotekoms ir jų bendruomenėms, kraštui. Interviu metu atsispindėjo laureatų patirtys bibliotekininko darbe, reikšmingiausi pasiekimai, bibliotekininkės dalinosi mintimis apie ateities bibliotekininko vaidmenį bei pasakojo, kodėl pasirinko šią profesiją.

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė pasveikino susirinkusius į tradiciniu tapusį renginį. Ji kalbėjo apie bibliotekų svarbą pandemijos metu, apie susitelkimą ir bibliotekose esančios įrangos įgalinimą. Atkreipė dėmesį į bibliotekose puoselėjamą bendruomeniškumą ir visuomenės skatinimą įsitraukti į kultūrines veiklas.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė Danguolė Abazoriuvienė padėkojo PAVB už šią „Ad astra“ apdovanojimų iniciatyvą, jos plėtojimą, kuri veikia kaip motyvacinė priemonė, stiprina bibliotekininkų bendruomenę bei prisideda prie bibliotekininko profesijos prestižo kūrimo. Sveikinimo kalboje akcentavo stiprų bibliotekų sektoriaus tinklą, kuris yra nuolatos atsinaujinantis, gebantis prisitaikyti prie kintančių tendencijų ir iššūkių. Kvietė įvertinti šią bibliotekininkų stiprybę ir kuriamą vertę visuomenei.

Komisijos pirmininkė Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Loreta Aleknienė skyrė nominantams padėkos žodžius ir kartu su G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktore Jurgita Bugailiškiene laureatams įteikė ženklus „Ad astra“.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje nominaciją pelniusi Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Vartotojų aptarnavimo centro vyresnioji bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė dėkojo už sveikinimus ir kolegų palaikymą, kuris įpareigoja tęsti darbus, ieškoti naujų idėjų ir metodų jiems įgyvendinti. Laureatei padėkos žodžius skyrė pasveikinti atvykęs Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas, kuris pagyrė bibliotekininkės darbą garsinant Pasvalį ir jo kraštą. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė susirinkusiems pristatė laureatės darbų aktualumą Pasvaliui.

Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje nominacija skirta Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Inturkės bibliotekos vyresniajai bibliotekininkei Onai Cesiulienei. Savo kalboje bibliotekininkė džiaugėsi kultūros institucijų bendradarbiavimu ir Justino Marcinkevičiaus žodžiais padėkojo už šį įvertinimą. Į šventę atvykusi Molėtų rajono mero pavaduotoja Vaida Saugūnienė pažymėjo bibliotekininkės darbų svarbą, jos nuoširdumą ir empatiją. Molėtų viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Stančikienė šventės svečiams pristatė bibliotekininkės darbus bei išreiškė padėką už ilgametį atsidavimą bibliotekininkystei.

Mokyklų bibliotekų kategorijoje (išskyrus aukštąsias) apdovanota Panevėžio rajono Raguvos gimnazijos bibliotekininkė Dalia Karaliūnienė išreiškė padėką mokyklos administracijai ir kolegoms už pasitikėjimą, nuolatinį palaikymą darbuose bei įvertinimą. Bibliotekininkė tiki, kad ateityje ši profesija taps pati prestižiškiausia, kadangi dirbdamas bibliotekoje gali įsikūnyti į įvairiausius vaidmenis: renginių organizatoriaus, konsultanto ar pedagogo. Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktorė Asta Sakalauskienė padėkojo už atsidavimą darbui, jaunosios kartos motyvavimą ir ambicingų tikslų įgyvendinimą. Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas Pocius pabrėžė vis daugiau veiklų apimantį bibliotekininko darbą, gilią ir prasmingą veiklą dirbant su moksleiviais ir kuriant tokią biblioteką, į kurią su smalsumu užsuka moksleiviai.

Šventiniame koncerte, skirtame laureatėms ir susirinkusiems svečiams, grojo Panevėžio muzikinio teatro muzikantų Renato Bedalio (klarnetas) ir Loretos Baublinskienės (fortepijonas) duetas.

„Ad astra“ apdovanojimai įteikti jau šeštus metus iš eilės. Šiuo apdovanojimu siekiama pagerbti Panevėžio ir Utenos apskričių teritorijose veikiančių viešųjų ir mokyklų bibliotekų geriausius specialistus, supažindinti visuomenę su prasminga jų veikla bei prisiminti Gabrielę Petkevičaitę-Bitę, kurios asmenybė ir vertybės įkvėpė nominacijos idėją.

Nominaciją pelniusioms bibliotekininkėms buvo įteiktas skulptoriaus Alfrido Pajuodžio sukurtas „Ad astra“ ženklas. Iš sidabro ir rodolito pagamintas materialusis apdovanojimo įprasminimas simbolizuoja Gabrielės Petkevičaitės-Bitės svarbiausius gyvenimo principus – kilnumą, dvasinio tobulėjimo siekimą padedant kitiems.

Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus informacija