Panevėžio regiono bibliotekininkų Erasmus+ programos vizitas Pernu centrinėje bibliotekoje

Pernu centrinė biblioteka

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji  biblioteka 2021 03 01–2027 12 31 vykdo Erasmus+ programos akreditacijos projektą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė šiame projekte teikia paraiškas Švietimo mainų paramos fondui gauti finansavimą mobilumo vizitams į pažangias Europos viešąsias bibliotekas ir kitas suaugusiųjų švietimą vykdančias organizacijas. Mobilumo vizitų finansavimą garantuoja gauta Erasmus+  programos akreditacija. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijoje esančios 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Projekto tikslas – Panevėžio regiono viešųjų bibliotekų specialistų, rengiančių ir įgyvendinančių suaugusiųjų švietimo programas, andragoginių ir vadybinių kompetencijų stiprinimas, neformalaus švietimo kokybės gerinimas.

Projekto pirmajame etape numatytas pirmasis darbo stebėjimo vizitas prasidės jau visai netrukus: balandžio 25–28 d. penkiolika Panevėžio apskrities viešųjų bibliotekų specialistų lankysis Estijos Pernu centrinėje bibliotekoje ir jos filialuose bei kitose Pernu apskrities viešosiose bibliotekose.  

Pernu centrinėje bibliotekoje ir kitose šio regiono viešosiose bibliotekose  vizito dalyvės domėsis Estijos bibliotekose vykdomomis informacinio ir medijų raštingumo programomis gyventojams, taikomomis inovatyviomis technologijomis ir skaitmeninėmis inovacijomis. Panevėžio regiono bibliotekų specialistės taip pat sužinos, kaip kolegos Estijoje bibliotekos paslaugas ir veiklas pritaiko nuotolinei aplinkai.

Bus domimasi, kaip Pernu centrinės bibliotekos specialistai  suaugusių lankytojų  tikslines grupes pritraukia į biblioteką bei įtraukia į neformaliojo suaugusiųjų švietimo procesą.

Darbo stebėjimo vizito dalyvės šiai kvalifikacinei kelionei ruošėsi dalyvaudamos nuotoliniuose angliškų pašnekesių užsiėmimuose, kuriuos rengė projekto koordinatorė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Jų metu bibliotekininkės tobulino savo šnekamosios anglų kalbos įgūdžius darbo bibliotekoje temomis.

Būsimo darbo stebėjimo vizito programą į Pernu vykstančios bibliotekų specialistės aptarė nuotoliniuose susitikimuose.

Panevėžio regiono bibliotekininkės į darbo stebėjimo vizitą išvyksta tikėdamosi sužinoti apie  sėkmingiausias Pernu centrinės bibliotekos ir kitų Estijos viešųjų bibliotekų patirtis suaugusiųjų neformalaus švietimo srityje. Vizito dalyvė Laura tikisi parsivežtus geruosius pavyzdžius pritaikyti savo bibliotekoje. Jos kolegė Neringa teigia, jog jai labai rūpėtų pasisemti įkvėpimo dėl edukacijų suaugusiems lankytojams, nes bibliotekose šiuo metu suaugusiųjų lankytojų auditorijai skirtų edukacinių veiklų nėra daug. Vizito dalyvė Onutė ypač norėtų sužinoti, kaip Estijos bibliotekininkams sekėsi pasiekti savo lankytojus per pandemiją, kokias nuotolines paslaugas Pernu biblioteka siūlė tuo metu, kai bibliotekos buvo uždarytos bei kaip Estijos bibliotekoms pavyko vėl pritraukti savo skaitytojus po karantino ribojimų. Jau nebe pirmą Europos viešąją biblioteką lankanti Rita sako, kad bus įdomu palyginti Estijos bibliotekininkų patirtį su Suomijos, Danijos kolegų darbu. Trumpai ir taikliai darbo stebėjimo vizito tikslą įvardija jo dalyvė Edita: „Pamatyti, sužinoti, pritaikyti“.

Parengė Virginija Švedienė
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos
Suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė
virginija.svediene@pavb.lt

Projektą finansuoja