Unikaliajai „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai“ – 50  

Parodos eksponatai: laiškai, rankraščiai, dokumentai

2022-uosius LR Seimas paskelbė atmintinais „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos I a. ekspozicijų erdvėje veikia šiai progai parengta paroda „Už Tiesą, Viltį, Laisvę! Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai – 50“.

Katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų iniciatyva 1972 m. kovo 19 d. pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Nepaisant sovietų saugumo persekiojimo bei represijų, nepertraukiamai buvo leidžiama iki 1989 m. kovo 19 d. Leidinys informavo visuomenę apie Katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų padėtį Lietuvoje, žmogaus teisių pažeidinėjimo faktus. Per 17 metų išleistas 81 numeris. Leidėjų ir platintojų pasiaukojimo dėka visi numeriai pasiekė Vakarus, kur leidinys būdavo perspausdinamas, verčiamas į užsienio kalbas. Panevėžio krašto žmonės taipogi  aktyviai prisidėjo prie Kronikos leidybos ir platinimo Lietuvoje bei pasaulyje.

Šio unikalaus leidinio bendradarbiai keturis kartus apdovanoti 2011 m. įsteigta kasmetine Laisvės premija.

2021 m. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, saugoma Kauno arkivyskupijos muziejuje, įrašyta į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“.

Parodoje eksponuojami spaudiniai, nuotraukos ir dokumentai iš Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriuje saugomų asmenų fondų – Elenos Gabulaitės fondo F9, Stasės Medytės fondo F33, Joanos Vigos Čiplytės fondo F99, Konstantino Balsio fondo F119, Kazimiero Kuzminsko fondo F173 – bei Retų knygų fondo. Panaudota informacija ir nuotraukos iš privačių asmenų archyvų bei kitų šaltinių.

Paroda veiks iki 2022 m. birželio 1 d.