Ukrainos bibliotekininkai: „Mes visi turime savo gynybos kryptį“

Chmelnyckio-bibliotekoje-pagrindine

Ukrainos bibliotekų asociacija labai aktyviai viešina bibliotekų veiklas karo, kuris prasidėjo Rusijai 2022 m. vasario 24 d. užpuolus jų šalį, sąlygomis. Kiekviena biblioteka savaip unikali ir įvairiapusiška, visi bibliotekininkai profesionaliai ir entuziastingai dirba vardan bendro reikalo.

Lvivo bibliotekos tarpuose tarp oro pavojaus signalų ir toliau teikia savo bendruomenei įvairias paslaugas. Šiuo metu Lvivo viešosios bibliotekos bendruomenė – ukrainiečiai iš visų šalies regionų, nes nuo pat Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Lvivas veikia kaip pagrindinis migrantų ir fronto palaikymo centras. Lvivo bibliotekose įrengiamos prieglaudos migrantams, kur jie gali pernakvoti, pavalgyti, gauti būtiniausius daiktus ir svarbią informaciją. Bibliotekų patalpos pavirto į medikamentų ir daiktų, reikalingų kariams, sandėlius. Bibliotekininkai pina kamufliažinius tinklus, o namuose gamina maistą šalį ginantiems kovotojams. Bibliotekų darbuotojai renka knygas savo šalies vaikams, atsidūrusiems užsienyje. Ir, žinoma, bibliotekų specialistai kovoja informaciniame fronte: blokuoja botus, netikrus profilius, duoda interviu, kurių metu užsienio masinio informavimo priemonėms pasakoja tiesą apie Rusijos agresiją.

Chmelnyckio srities jaunimo biblioteka – aktyvi savanorystės judėjimo dalyvė. Ryški šios bibliotekos pilietinė pozicija dar 2016 m. buvo įvertinta Chmelnyckio miesto administracijos vadovybės, įteikiant jiems padėkos raštą. Biblioteka nuo pat pirmos karo dienos ir toliau vykdo savo pagrindines funkcijas: aptarnauja lankytojus, teikia informaciją migrantams mieste ir srityje, organizuoja laisvalaikio užsiėmimus vaikams ir jaunimui, kurie ne savo valia atsidūrė Chmelnyckyje.  Be to, bibliotekininkai aktyviai savanoriauja įvairiose srityse ir vietose, tame tarpe ir savo pačių įprastose darbo vietose: pina kamufliažinius tinklus, organizuoja humanitarinės pagalbos rinkimą, budi geležinkelio stotyje, kad ten iš karto galėtų padėti pabėgėliams, gamina maistą civiliams ir kariams, priima pabėgėlius į savo šeimas ir kt. Optimizmo suteikia ir skaitytojai, kurie, nepaisydami to, jog vyksta karas, vis tiek lankosi bibliotekose, skolinasi knygas, skaito, mokosi.

Vinycios srities bibliotekos. Žinoma, bibliotekose šiuo metu nevyksta masiniai renginiai ar pomėgių klubų susitikimai, tačiau palyginti ramioje ir kontroliuojamoje situacijoje Vinycios srities bibliotekų darbuotojai ir toliau teikia tradicines bibliotekines-informacines paslaugas. Bibliotekose išduodamos knygos, galima naudotis kompiuteriais ir internetu, nemokamai pasidaryti dokumentų kopijas ne tik vietiniams gyventojams, bet ir migrantams, kurie šiandiena įsilieja į jiems naujas bendruomenes. Srities viešosiose bibliotekose migrantai gali gauti jiems reikalingą informaciją apie administracines ir socialines paslaugas, apie vietos bendruomenės infrastruktūros veiklą. Bibliotekų specialistai toliau pildo bibliotekų puslapių turinį socialiniuose tinkluose, elektroninius resursus, teikia knygų pristatymo į namus paslaugą neįgaliesiems, pagyvenusiems žmonėms, o kai kurių bibliotekų darbuotojai padeda gyventojams nusipirkti vaistų ir būtiniausių produktų.

Kaip ir kitos Ukrainos bibliotekos, Vinycios srities bibliotekos taip pat stengiasi padėti pabėgėliams  juos apgyvendinant, teikia jiems humanitarinę pagalbą. Bibliotekininkai gamina virtinukus, kepa pyragėlius, ruošia troškinius. Viena iš didžiausių srities bibliotekų įsipareigojo kasdien organizuoti aptarnavimą vienoje iš miesto užkandinių. Viena biblioteka siūlo nemokamas diplomuoto psichologo paslaugas. Kaimo bibliotekininkai, vadovaujami vietos seniūnų, dalyvauja renkant, pakuojant ir išsiunčiant humanitarinę pagalbą; teikia informaciją kaimų gyventojams; vykdo gyventojų, atvykusių į jų gyvenvietes, surašymą.

Prasidėjus karui, Vinycios miesto centralizuota bibliotekinė sistema laikinai neteikia paslaugų bibliotekose. Tačiau bibliotekininkai toliau dirba ir sukūrė patriotinės poezijos populiarinimo projektą #Рідне_слово_наша_оружие (liet. „Gimtasis žodis – mūsų ginklas“), kuris įgyvendinamas virtualioje erdvėje. Bibliotekų Feisbuko puslapiuose publikuojamos eilės, atskleidžiama ukrainiečių ir užsienio rašytojų pozicija dėl karo prieš Ukrainos liaudį.

Ukrainos bibliotekininkai yra kartu su savo Tėvyne, savo armija, savo liaudimi, savo bendruomenėmis, savo profesine visuomene!

Ukrainos bibliotekos prašo pagalbos

Ukrainos bibliotekų asociacijos kreipimasis:

„Jau greitai mėnuo, kaip mūsų šalis kenčia nuo aktyvių karinių veiksmų, tūkstančiai žmonių prarado namus, milijonai buvo priversti tapti pabėgėliais, neteko darbo, sveikatos ar net paaukojo savo gyvybę, Paramos fondas Бібліотечна Країна kartu su Ukrainos bibliotekų asociacija steigia finansinės pagalbos bibliotekininkams, atsidūrusiems sunkiose sąlygose, fondą.

Paaukoti lėšas dėl pagalbos bibliotekininkams eurais galima į šią sąskaitą:

IBAN: UA333220010000026208327073904
Sąskaitos Nr.: 26208327073904
Gavėjas: SHUM LIUSIENA
Bankas: JSC UNIVERSAL BANK
Adresas: KYIV, UKRAINE
Swift kodas: UNJSUAUKXXX
Paskirtis: Support for libraries

Pinigai bus skiriami šiems tikslams: laikino būsto nuomai, vaistų, drabužių, būtiniausių maisto produktų įsigijimui. Prašantys paramos bibliotekininkai turės užpildyti formą, kurioje reikės tiksliai apibūdinti savo situaciją. Pirmenybė skiriant lėšas bus teikiama bibliotekininkams iš tų Ukrainos regionų, kur vyksta aktyvūs kariniai veiksmai: Černihivo, Sumų, Charkivo, Chersono, Mykolajivo, Zaporižios, Donetsko, Luhansko, Žytomyro, Odesos, Voluinės, Kyjivo“.  

Informacija ir nuotraukos iš Ukrainos bibliotekų asociacijos Facebook paskyros
Parengė Virginija Švedienė