Integruota pamoka apie Vincą Kudirką ir tautinės edukacijos bibliotekoje

Vinco Kudirkos portretas
Daktaras Vincas Kudirka. Atviruko-nuotraukos fragmentas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Laimos Rapšytės rankraščių fondas

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo šventės, proga dalinamės įspūdžiais apie bibliotekoje ypač sėkmingai vykusią netradicinę pamoką apie tautiškumo žadintoją Vincą Kudirką, jo asmenybę ir darbus Lietuvai. Taip pat primename apie bibliotekos vykdomas edukacines programas tautiškumo ir istorijos temomis – domėkitės ir dalyvaukite.

Pedagogų prašymu vasario 10 d. bibliotekoje surengta netradicinė integruota istorijos, pilietinio ugdymo, lietuvių literatūros ir muzikos pamoka „Vinco Kudirkos asmenybė ir jo darbai Lietuvai“. Pamokoje dalyvavo Panevėžio r. Raguvos gimnazijos moksleiviai. Jie susipažino su sudėtingu lietuvių tautai XIX a. pabaigos spaudos draudimo laikmečiu, to meto leidiniais, Lietuvos valstybės himno istorija.

Moksleivius ypač sudomino 1898 m. išleistas laikraštis „Varpas“, kuriame pirmą kartą buvo išspausdinta Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“, vėliau tapusi Lietuvos valstybės himnu. Išskirtinis dėmesys buvo skirtas lietuvių tautos sąmoningumo žadintojui Vincui Kudirkai, jo neeilinei, įvairiais talentais apdovanotai asmenybei. Dalyviai ne tik klausėsi pasakojimo, žiūrėjo ir analizavo senąją spaudą, garso ir vaizdo medžiagą iš bibliotekos fondų, diskutavo, bet ir pasitikrino savo žinias interaktyvioje viktorinoje bei atliko individualias užduotis.

Dalyvaukite bibliotekos edukacinėse programose tautiškumo ir istorijos temomis:

Kultūros paso edukacija, vykdoma bibliotekoje, „Knygnešio kelias“
Išvažiuojamosios Kultūros paso edukacijos: „Knygnešio kelias“, „Tautiškos giesmės „ATODANGOS
Simonas Daukantas – istorikas, tautos žadintojas, išskirtinė XIX a. asmenybė
Senosios knygos ir rankraščiai bibliotekoje