Biblioteka įsigijo itin retų leidinių

Senosios knygos, sudėtos viena ant kitos
Bibliotekos įsigyti senieji leidiniai

Biblioteka nuolat pildo savo fondus naujais leidiniais – dažniausiai šiuolaikinėmis, skaitytojų pageidaujamomis knygomis. Džiugu, kad Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai skyrus papildomą finansavimą fondo papildymui, buvo įsigyta ir itin vertingų senųjų leidinių bei dokumentų. Šie papildys bibliotekos Kultūros paveldo ir kraštotyros fondus.

Gruodžio 16 d. bibliotekos atstovai dalyvavo 23-iajame ARS VIA meno ir kolekcinių vertybių aukcione, kuriame įsigijo retų knygų ir dokumentų. Bibliotekos Kultūros paveldo tyrinėjimo ir skaitmeninimo skyriaus vadovė Greta Kėvelaitienė teigia, kad vartydami šių leidinių ir dokumentų originalus skaitytojai turės unikalią galimybę geriau pažinti ne tik savo krašto, bet ir Lietuvos istoriją.

Seniausias aukcione laimėtas dokumentas yra „Cicerono prakalbos“ (Vilnius, 1754). Fondus vertingai papildys apie Abiejų Tautų Respublikos istoriją pasakojantis veikalas „Istorinė, literatūrinė, paminklinė ir vaizdingoji Lenkija“, kurį sudaro trys tomai su 178 graviūromis, vaizduojančiomis jau nebesančios respublikos žymius žmones, miestus, dvarus, paminklus, bažnyčias ir pan. Itin reta ir, ko gero, pati vertingiausia įsigyta knyga yra Ruigio–Milkaus žodynas (1800 m.). Pilypas Ruigys ir Kristijonas Gotlybas Milkus buvo Mažosios Lietuvos raštijos darbuotojai, kalbininkai, kurių veiklą paskatino reformacija.

Aukciono metu įsigyta ir autentiškų dokumentų. Skaitytojai galės susipažinti su pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo programa (1907 m.), 1782 m. leistu LDK iždo pajamų kvitu. Laimėtas ir mūsų kraštui ypatingą reikšmę turintis Konstantino Tiškevičiaus laiškas broliui (1865 m. ).

Bibliotekos senosios periodikos fondą papildys laikraščio „Varpas“ priedas „Ūkininkas“ (1902 m. komplektas).

Biblioteka retų leidinių įsigijo ir iš V. Staniulio knygyno. Tarp jų – G. Petkevičaitės-Bitės „Apie moterų klausimą“ (Vilnius, 1910), I. Kisino „Lietuvos ir užsienio lietuvių kolonijų 1935 m. periodika“ ir kt.