Pasakojimo meno mokymuose įgytos žinios skatins burti ir stiprinti bendruomenes

Lapkričio 22–26 d. grupė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojų dalyvavo Pasakojimų centro (angl. Village Storytelling Centre), kuris įsikūręs Glazgo mieste (Škotija), mokymuose. Šie mokymai buvo surengti bibliotekai vykdant programos „Erasmus+“ projektą suaugusiųjų švietimo srityje „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 3“. Mokymų metu bibliotekos specialistės Rūta Juzėnienė, Angelė Mikelinskaitė, Greta Kėvelaitienė, Malvina Zimblienė ir Virginija Švedienė susipažino su įvairiais pasakojimo meno metodais, taikomais dirbant su skirtingomis tikslinėmis grupėmis (jaunimu, šeimomis su kūdikiais ir mažais vaikais, vyresnio amžiaus suaugusiaisiais, socialiai jautriomis visuomenės grupėmis). Susipažinta ir su multisensoriniu pasakojimo metodu, kuris taikomas dirbant su įvairias negalias turinčiais žmonėmis. Kiekvienoje mokymų sesijoje buvo pristatyti konkretūs darbo būdai su tam tikra tiksline grupe, atliekami pratimai, kuriuos pasakotojai patys taiko savo praktikoje. Mokymų dalyvės klasėje individualiai ir grupėse išbandė įvairius metodus, kurie taikomi pasakotojų darbe ir kuriuos jos galės įtraukti į užsiėmimų su įvairiomis suaugusiųjų grupėmis veiklas bibliotekoje.

Vyresnio amžiaus žmonėms istorijų pasakojimas yra proga būti išklausytiems

Pasakojimo metodo taikymą dirbant su vyresniais žmonėmis mokymų dalyvėms pristatė Škotijoje gyvenanti ir dirbanti lietuvė pasakotoja Daiva Ivanauskaitė, kuri akcentavo, jog dirbant su vyresniais žmonėmis svarbiausia yra patys žmonės, kurie ateina į tokius susitikimus, nes labai svarbu yra sukurti progas žmonių susitikimams, kur jie būtų išgirsti, išklausyti ir kad matytų tame prasmę.

Sesijos metu lektorė Daiva kalbėjo apie žaidimus ir priemones, temas ir formatus, kuriuos ji renkasi ir  taiko susitikimuose su vyresnio amžiaus žmonėmis. Mokymų dalyvės užsiėmimo metu ne vieną lektorės paminėtą priemonę, žaidimą išbandė praktiškai ir jau iš karto apgalvojo, kaip šias priemones galės pritaikyti savo darbe – kurdamos edukacijas, vesdamos ekskursijas, burdamos bendruomenes bibliotekoje.

Mokymų dalyvei Angelei M. sesijos su pasakotoja Daiva metu labiausiai įsiminė tai, jog kuriant naujas istorijas, tikslinga panaudoti nuotraukas, įvairius senus daiktus, artimus užsiėmimo dalyviams, tikintis kūrybinės veiklos įtakos jų dvasiniam ir psichiniam būviui. Angelei svarbu tai, kad kiekvienas pasakotojas  turi surasti savo pasakojimo būdą ir atrasti auditoriją, su kuria jam būtų miela dirbti, nes tik tuomet pasakojama istorija pasieks klausytoją.

Kuriami istorijų herojai skatina kalbėti apie asmenines problemas

Užsiėmimo su pasakotoja Lauren Bianchi metu mokymų dalyvės sužinojo, jog svarbūs faktoriai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį dirbant su socialiai jautriomis visuomenės grupėmis yra saugios erdvės, kurioje patys dalyviai sugalvoja savo taisykles, sukūrimas; aiški užsiėmimo struktūra su pradžia ir pabaiga; sesijos tikslas – kad dalyviai „nusiimtų savo šarvą”; itin svarbi partnerystė su kitomis organizacijomis, su kuriomis užsiėmimo dalyviai susiję tiesiogiai. Pasakotoja Lauren pasidalijo, kokius „ledlaužio” pratimus ir žaidimus naudoja grupės susitikimo pradžioje tam, kad dalyviai atsipalaiduotų, pasijaustų saugiai ir artimiau pažintų vieni kitus. Mokymų dalyvės praktiškai išbandė lektorės pasiūlytus pratimus ir žaidimus, skatinančius į tokius susitikimus ateinančius žmones bendradarbiauti, lavinti vaizduotę, o svarbiausia – sukurtų istorijų herojams priskirti savo savybes, per herojus kalbėti apie savo problemas ir galbūt netgi rasti tų problemų sprendimus.

Pasak mokymų dalyvės Rūtos J., sesija, skirta pasakojimo metodo taikymui dirbant su socialiai jautrių visuomenės grupių žmonėmis, buvo labai naudinga, nes visos užsiėmimo metu parodytos kūrybinės užduotys, pratimai, žaidimai yra pritaikomi mūsų veiklose. Rūta teigia, jog tokių grupių dalyviai reikalauja ypatingo dėmesio, jie gali būti sunkiai prakalbinami, nelengvai įtraukiami į kūrybinius užsiėmimus, todėl pasakotojos Lauren profesionalios rekomendacijos, jos patirtis, kuria ji pasidalino mokymų sesijos metu, suteikė  daugiau pasitikėjimo planuojant ateities veiklas savo bibliotekoje.

Dalijimasis istorijomis skatina kūrybiškumą

Sesijoje su pasakotoja Sarah Rankin mokymų dalyvės sužinojo apie pasakojimo metodo taikymą dirbant su šeimomis (vaikais ir jų tėvais ar kitais suaugusiaisiais, kurie atveda vaikus į užsiėmimus). Pasakotoja Sarah akcentavo, jog istorijų kūrimas turi aiškią struktūrą, kurios laikantis neabejotinai skatinamas užsiėmimų dalyvių kūrybiškumas ir dalijimasis asmenine patirtimi. Viena iš užsiėmimo dalių vyko lauke prie medžio, kuomet dalyvės buvo įtrauktos į istorijos kūrimą, įvairių garsų ir judesių vaizdavimą – taip gaudamos praktinius patarimus dėl pasakojimo sesijų su vaikais.

  Mokymų dalyvės Gretos K. nuomone, išskirtiniausia sesijos metu paminėta veikla buvo pasakojimo užsiėmimai pavadinimu „Connecting Stories“ (liet. jungiančios istorijos), skirti šeimoms, kurios susilaukė kūdikio pandemijos metu. Pasak Gretos, šiuo atveju dalijamasis istorijomis ir asmeniniais potyriais susilaukiant vaikelio ir jį auginant išskirtiniu metu ir neįprastomis sąlygomis, yra labai svarbu dėl to, kad šeimos jaustų ryšį su kitais bendruomenės nariais, turinčiais tą pačią patirtį.  

Multisensorinis pasakojimo metodas

Pasakotojas Dan Serridge supažindino su multisensoriniu pasakojimo metodu, kuriame yra penki pagrindiniai aspektai: lietimas, skonis, kvapas, garsas, vaizdas. Lektorius ypatingą dėmesį skyrė žmonių, sergančių demensija ypatumams ir pasidalijimui patirtimi, kaip pasakojama istorija gali paskatinti pozityvius žmonių emocinės ir fizinės savijautos pokyčius. Pasakotojas Dan per savo naudojamus pratimus, žaidimus, pasakojamą istoriją apie medkirtį pademonstravo, kaip pasakojimo procese naudojami objektai leidžia klausytojams pajusti tai, ką jaučia istorijos herojus. Mokymų dalyvės ir pačios galėjo išbandyti sesijos metu pristatytą multisensorinį metodą, savo kuriamas istorijas papildydamos elementais, kuriuos istorijos klausytojai gali pajausti, išgirsti, užuosti ar paliesti.

Mokymų dalyvė Virginija Š. pastebi, jog šios sesijos metu ji ir jos kolegės buvo maloniai nustebintos, kaip pačius paprasčiausius (o dažnai, rodos, ir nebereikalingus) daiktus galima panaudoti sukuriant sensorinius efektus – imituoti vėją, saulės spindulius, vandens čiurlenimą, lietaus lašus ir pan.

Darbui su jaunimu – ypatingi pasakojimo metodai

Sesijos su pasakotoju Colin White metu mokymų dalyvės susipažino su pasakojimo meno metodais, taikomais dirbant su 10-24 m. jaunuoliais, turinčiais ypatingų poreikių (fizinę ar mokymosi negalią, įsidarbinimo problemų) ar tiesiog stokojančiais pasitikėjimo savimi. Mokymų dalyvei Malvinai Z. iš šios sesijos ypač  įsiminė tai, jog pasakojimo metodo taikymas jaunimui gana ryškiai skyriasi nuo šio metodo taikymo kitoms auditorijoms. Pasak Malvinos, čia daugiau „ledlaužių“, naudojami papildomi biblioterapijos, ekspresyviojo rašymo metodai ir pagalbinės priemonės. Malvina džiaugiasi, kad prieš pradėdama taikyti pasakojimo meną jaunimui bibliotekoje galėjo pasitikrinti save ir gauti žinių apie metodus, kurie iš tiesų puikiai veikia jaunų žmonių auditorijoje.

Artimiausiuose planuose – pasidalijimas patirtimi ir išmoktų metodų taikymas praktikoje

Mobilume dalyvavusios bibliotekos specialistės teigia, kad Pasakojimų centre vykę mokymai buvo labai įtraukiantys ir idomūs. Kiekviena sesija atvėrė neišsemiamas pasakojimo meno taikymo galimybes įvairioms auditorijoms, padėjo suvokti, kokią svarbą ir įtaką istorijų pasakojimas turi žmonių socializacijai ir kaip sėkmingai buria bendruomenes, skatina susirasti draugų ir dalintis su kitais žmonėmis savo asmenine patirtimi, lavina vaizduotę ir kūrybiškumą, leidžia nesijausti vienišiems bei moko gyvenimo vertybių.

Visai netrukus savo patirtimi, įspūdžiais ir mokymų metu gautomis metodinėmis rekomendacijomis Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojos pasidalins su savo įstaigos kolegomis ir Panevėžio regiono bibliotekų specialistais. Numatytas nuotolinis patirties dalijimosi renginys, kurio metu Ispanijos Aragono regiono bibliotekų inovatyvias veiklas pristatys 2021 m. spalio mėn. darbo stebėjimo vizite Saragosos viešojoje bibliotekoje dalyvavusios specialistės bei lapkritį Pasakojimų centre Glazge pasakojimo meno taikymo metodų besimokiusios bibliotekos darbuotojos.

Projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 3“ finansuoja Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo mainų paramos fondas

Mokymų dalyvių nuotraukos

Parengė Virginija Švedienė