Nauja bibliotekos paslauga – sensoriniai skaitymai vaikams

Mergaitė laiko vėjo malūnėlį

Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos kartu su apskričių viešosiomis bibliotekomis tęsia 2020 metais pradėtos iniciatyvos „Biblioteka visiems“ veiklas, kurdamos naujas paslaugas, padedančias įvairią negalią turintiems asmenims lankytis bibliotekoje, dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose. Bibliotekos diegia naują paslaugą – edukacinę programą „Sensoriniai skaitymai vaikams“, kuri skirta 4–12 metų vaikams. Programa pritaikyta ir vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Edukacinės programos vaikams, turintiems  autizmo spektro sutrikimą arba kalbos ir komunikacijos sunkumų, tikslas – naudojant įvairias vizualines, taktilines ir kitokias sensorines priemones bei pasitelkiant pojūčius (regą, klausą, lytėjimą, uoslę ar skonį) perteikti teksto prasmę taip, kad vaikas bent iš dalies gebėtų suprasti pasakojimą.

Sensorinių skaitymų eigą sudaro trys dalys – istorijos skaitymas pasitelkiant pojūčius, praktinė užduotis pagal knygos tekstą, žaidimai ir diskusija su tėvais, globėjais ar auklėtojais. Užsiėmimo metu vaikams atsiveria knygų skaitymo malonumas, plečiamas vaikų pažinimo akiratis, turtinamas žodynas, lavinami sensoriniai pojūčiai ir gerinami bendravimo įgūdžiai.

Mūsų biblioteka kviečia registruotis ir dalyvauti  „Sensorinių skaitymų vaikams“ edukaciniuose užsiėmimuose. Užsiėmimai vyksta specialiai bibliotekoje pritaikytoje sensorinėje aplinkoje. Užsiėmimus veda bibliotekos darbuotojai, dalyvavę specialiuose mokymuose sensorinių skaitymų tema, pasitelkdami  Šiaulių apskrities bibliotekos parengtą metodinį leidinį „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“.

 „Sensoriniai skaitymai“ vedami pagal šias knygas:

  1. Eduardo Mieželaičio „Zuikis Puikis“.
  2. Nicolos Kinnear „Kaip kiškis mokėsi drąsos“.

Trukmė: apie 45 min.

Tikslinė grupė: 4–12 m. vaikai, lankantys ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigas, turintys autizmo spektro sutrikimą arba kalbos ir komunikacijos sunkumų.

Dalyvių skaičius: siekiant užtikrinti užsiėmimo kokybę, vieno užsiėmimo metu grupę sudaro ne daugiau kaip 5 vaikai. Užsiėmimo metu kartu dalyvauja tėvai ar pedagogai.

Registracija el. p. edukacijos@pavb.lt, tel. +370 616 197 03 arba užpildant formą.

Programą „Sensoriniai skaitymai“ Panevėžio regione įgyvendina Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Ji įgyvendinama LR kultūros ministerijos programos „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ lėšomis. Projekto partneriai: Panevėžio regiono savivaldybių viešosios bibliotekos.

Nuotraukose – pirmųjų skaitymų, kuriuose dalyvavo Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ vaikų grupė, akimirkos