Lapkričio mėnesio „Literatūriniame žadintuve“ prisimename Maironį

Poeto Maironio nuotrauka

Priešpaskutinėje šių metų laidoje „Literatūrinio žadintuvo“ kūrėjai primena žiūrovams apie Lietuvos šviesuolius, kurie į pasaulį atėjo arba jį paliko būtent lapkričio mėnesį. Tame sąraše yra Julijonas Lindė-Dobilas, Salomėja Nėris, Jurgis Pabrėža ir kiti puikiai pažįstami vardai. Visgi apsistojama ties vienu vardu – Maironis, kurio 160-ąsias gimimo metines kitais metais minės visa Lietuva.

Laidoje bibliotekininkė Albina Saladūnaitė kalbasi su vyskupu Jonu Kaunecku apie iškiliojo Lietuvos dainiaus poeziją, meilę tėvynei ir Dievui. Panevėžyje daug ir gilių pėdsakų palikusį Maironį vyskupas apibūdina kaip tikrąjį žadintuvą, be galo mylėjusį tėvynę ir žadinusį ją mylėti kitus. Aptariama ir Maironio svarba tikintiesiems. Rusų represijų metu Maironio eilės atstojo tuomet uždraustus maldynus. Pasak vyskupo, poetas buvo tarsi pranašas.

Dažnai šiuolaikiniai literatūriniai pokalbiai akcentuoja šviežiausias tendencijas knygų pasaulyje, pristato naujai sužibusius autorius ir jų kūrinius. Literatūros naujienų srautas toks gausus ir spalvingas, kad jo kontekste neretai nublanksta mūsų rašytinio lobyno grynuoliai. Bibliotekos inicijuojamas virtualių literatūrinių pokalbių ciklas tarsi žadintuvas pabudins skaitytoją,  paskatins jį atsigręžti, prisiminti ar iš naujo atrasti autorius, be kurių sunku įsivaizduoti lietuvių literatūros pasaulį.

Visus „Literatūrinio žadintuvo“ įrašus galite stebėti bibliotekos „YouTube“ kanale.