Bendradarbiaujančių bibliotekų ryšį sutvirtino gyvas susitikimas

Vizitas-Hueskos-viesojoje-bibliotekoje-4-1

2021 m. spalio 21–23 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojų komanda lankėsi Ispanijos Aragono regiono viešosiose bibliotekose. Šis darbo stebėjimo vizitas buvo surengtas vykdant Erasmus+ programos projektą „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 3“ , kurį finansuoja Švietimo mainų paramos fondas.

Vizito programoje buvo numatytas apsilankymas ir Hueskos savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kuri nuo 2018 m. yra Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos partnerė Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo programoje NAPLE Sister Libraries. Bibliotekos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatomas bendradarbiavimas dalinantis profesine patirtimi, viešinant informaciją apie kitos šalies kultūros įvykius ir bibliotekos partnerės veiklas, pagal galimybes rengiant ir įgyvendinant bendrus kultūrinius projektus. Pasirašant bendradarbiavimo sutartį, buvo tikimasi, jog, laikui bėgant, abiejų šalių bibliotekų specialistai ras galimybių aplankyti bibliotekas partneres ir šių vizitų metu iš arčiau susipažins su kolegų darbu, aptars bendrus projektus, numatys tolimesnio bendradarbiavimo kryptis.

Spalio 22 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė ir Skaitytojų aptarnavimo skyriaus suaugusiųjų švietimo veiklų koordinatorė Virginija Švedienė susitiko su Hueskos savivaldybės viešosios bibliotekos atstove Alicia Rey Lanaspa. Šio vizito metu apsilankyta dviejuose Hueskos savivaldybės viešosios bibliotekos padaliniuose, susipažinta su bibliotekų erdvėmis, paslaugomis ir veiklomis.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos atstovės į Hueską nuvežė Atviros jaunimo erdvės savanorės Rūtos Šulskytės fotografijų parodą „Formos dialogas = ryšys“. Fotografija parodos autorei Rūtai yra tiltas į bendravimą, nes, panirusi į procesą, ji vis labiau pamiršta savo bėdas ir sugeba užmegzti ryšį su kitoje fotoobjektyvo pusėje sėdinčiu žmogumi.  Šiuo metu Hueskos savivaldybės viešojoje bibliotekoje eksponuojamoje parodoje galima išvysti pirmuosius Rūtos bandymus portretinėje fotografijoje. Nuotraukose įamžinti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Atviros jaunimo erdvės darbuotojai, draugai ir savanoriai, kurie kasdien dirbo kartu su Rūta bibliotekoje bei prisidėjo įgyvendinant jos fotografijų parodos viziją.

Hueskos savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai pažadėjo kreiptis į Hueskos meno mokyklą su pasiūlymu eksponuoti šios mokyklos mokinių darbų parodą Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje.

Beje, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką jau yra pasiekusi graži idėja iš Hueskos: prieš metus, 2020-ųjų spalį, Periodikos skaitykloje buvo galima pamatyti iš Hueskos savivaldybės viešosios bibliotekos atsiųstus bibliotekininkų ir bibliotekos lankytojų išlankstytų origamių parodą. Tokia simboline akcija Hueskos bibliotekininkai ir bibliotekos lankytojai siekė išreikšti gražią idėją, jog bibliotekos pandemijos metu yra saugus prieglobstis.

Pasak Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorės Jurgitos Bugailiškienės, vizitas Hueskos savivaldybės viešojoje bibliotekoje leido suprasti skirtumus ir panašumus tarp Lietuvos ir Ispanijos viešųjų bibliotekų teikiamų paslaugų.  Bibliotekos vadovę ypač sudomino Hueskos savivaldybių bibliotekų modelis: savivaldybė, norėdama įveiklinti bibliotekų patalpas ir teikti bibliotekų paslaugas visuomenei, skelbia viešą paslaugų teikimo konkursą. Sudaroma dviejų metų paslaugų teikimo sutartis už tam tikrą paslaugos suteikimo sumą (darbo užmokestį). Konkursą laimėjęs privatus paslaugų teikėjas gauna patalpas, atskirai –  finansavimą veikloms vykdyti. Paslaugų teikimo sutartis gali būti pratęsta dvejiems metams.  

Hueskos savivaldybės viešojoje bibliotekoje apsilankiusias Jurgitą ir Virginiją maloniai nustebino šios bibliotekos įdirbis kuriant ir organizuojant integruotas pamokas, kūrybingos iniciatyvos, pritraukiančios į biblioteką įvairių amžiaus grupių miestiečius, aktyvi knygų klubo veikla.

Tikimasi, kad suplanuotos iniciatyvos su Hueskos biblioteka ir kitomis Ispanijos Aragono regiono viešosiomis bibliotekomis didins Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos ir Aragono regiono bibliotekų paslaugų kokybę ir prieinamumą įvairioms tikslinėms grupėms, paskatins naujas visuomenės grupes naudotis bibliotekų paslaugomis, abiejų šalių bibliotekų bendruomenėms padės daugiau sužinoti apie Ispanijos ir Lietuvos kultūrą.

Virginijos Švedienės ir Hueskos savivaldybės viešosios bibliotekos nuotraukos.

Parengė Virginija Švedienė