Ieškome Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovo

Kompiuteris, akiniai, atverstas sąsiuvinys

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ieško Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovo.

Pareigybės paskirtis yra užtikrinti sklandžią Skyriaus veiklą: kokybišką, sistemingą Bibliotekos Skyriaus informacijos išteklių fondo formavimą, efektyvų informacinių paslaugų funkcionavimą ir vartotojų aptarnavimą naudojant tradicinius ir elektroninius informacinius išteklius, skatinti vartotojų kompiuterinį, medijų ir informacinį raštingumą, kūrybingumą ir mokymąsi visą gyvenimą, teikti metodinę pagalbą LR Kultūros ministerijos nustatytoje teritorijoje veikiančioms savivaldybių viešosioms ir mokyklų (išskyrus aukštąsias) bibliotekoms, valdyti Skyriaus žmogiškuosius išteklius.

Gyvenimo aprašymą, perspektyvinį 3 metų skyriaus veiklos planą, vadovavimo patirtį, profesinę patirtį ir išsilavinimą pagrindžiančius dokumentus teikti iki 2021 m. spalio 18 d. per Valstybės tarnybos portalą.

Pareiginės algos koeficientas 7,5 iki 9,5.

Pareigybės aprašymas