Bibliotekos darbuotojai inovatyvių idėjų semsis Ispanijos viešosiose bibliotekose

Saragosos viešosios bibliotekos skaityklos nuotrauka
Saragosos viešosios bibliotekos nuotrauka

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka 2019–2021 m. vykdo programos „Erasmus+“ projektą suaugusiųjų švietimo srityje „Tarptautinė kvalifikacija novatoriškoms bibliotekų idėjoms 3“. Spalio 21–23 d. grupė PAVB darbuotojų lankysis Ispanijos Saragosos viešojoje bibliotekoje.


Tai jau trečiasis Bibliotekos programos „Erasmus+“ projektas. 2015–2019 m., įgyvendinant ankstesniuosius šios programos projektus, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojai sėmėsi inovatyvių idėjų pažangiose Suomijos, Danijos, Vokietijos, Nyderlandų ir Kroatijos viešosiose bibliotekose.


Darbo stebėjimo vizito Saragosos viešojoje bibliotekoje dalyvės kartu su kitais Gabrielės  Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojais gilino užsienio kalbos žinias ir 2021 m. rugsėjo bei spalio mėn. dalyvavo angliškų pašnekesių užsiėmimuose, kuriuose pagrindinis dėmesys buvo skiriamas su bibliotekų darbu susijusioms temoms. Buvo diskutuojama apie  bibliotekininko darbo specifiką, kompetencijas, kurių reikalauja pastarasis laikmetis, pažangiausias šiuolaikines viešąsias bibliotekas.   

Į Saragosos viešąją biblioteką vykstančios Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotojos Greta Kėvelaitienė, Gitana Užkurėlienė, Monika Banelytė, Malvina Zimblienė ir Laima Butkūnienė domėsis suaugusiųjų švietimo galimybėmis: Saragosos viešojoje bibliotekoje vykdomomis suaugusiems lankytojams skirtomis kūrybinėmis veiklomis, paremtomis skaitmeninių technologijų naudojimu; bibliotekos paslaugų ir veiklų pritaikymu socialiai jautrioms gyventojų grupėms (neįgaliesiems, mažas pajamas gaunantiems, senjorams, socialinės integracijos įgūdžių stokojančiam jaunimui ir kt.); suaugusiems lankytojams skirtomis  bibliotekos veiklomis, kurios skatina kultūrinių kompetencijų plėtrą, puoselėja individualias ir kolektyvines kūrybines galias kaip saviraiškos formą.

Direktorė Jurgita Bugailiškienė ir Virginija Švedienė su Saragosos viešosios bibliotekos administracija aptars abiejų bibliotekų partnerystę projektinėje veikloje. Numatoma susitikti ir su Aragono regiono Hueskos viešosios bibliotekos atstovais. Nuo 2017 m. Hueskos viešoji biblioteka yra Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos partnerė Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo platformoje NAPLE Sister Libraries. Bibliotekos yra pasirašiusios bendradarbiavimo sutartį. Susitikime su Hueskos viešosios bibliotekos atstovais numatyta aptarti bendradarbiavimo sutarties pratęsimą ir suplanuoti bendras abiejų bibliotekų iniciatyvas neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje.


Po vizito numatoma tarptautinės patirties sklaida seminaruose Panevėžio regiono bibliotekininkams. Dalyvių darbo stebėjimo vizito užduotyse taip pat numatyta, jog, remiantis darbo stebėjimo vizito metu surinkta informacija, bus pateikta idėjų dėl naujų skaitmeninės informacijos paslaugų, skirtų suaugusiųjų lankytojų bendruomenei, kūrimo bibliotekoje; pasiūlymų dėl socialiai jautrių gyventojų grupių įtraukimo į bibliotekos veiklas, o taip pat idėjų dėl naujų bibliotekos veiklų, skatinančių suaugusiųjų kultūrinių kompetencijų plėtrą ir puoselėjančių individualias kūrybines galias bei saviraišką.

Projektą finansuoja Švietimo mainų paramos fondas

Švietimo mainų paramos fondas