Universali edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“ bibliotekose

Gegužės 19 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka organizavo virtualų informacinį renginį „Universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“ pristatymas Panevėžio regiono bibliotekoms“. Jame dalyvavo LR Kultūros ministerijos atstovai, Panevėžio regiono bibliotekų vadovai, pavaduotojai  ir kiti bibliotekų specialistai.

Renginio metu Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Ekaterina Prakapenė ir Vaikų ir jaunimo literatūros skyriaus vyr. bibliotekininkė Agnė Pranckutė supažindino dalyvius su  edukacinės  skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“ idėja, nauda bendruomenei ir bibliotekoms.

Sensorinių skaitymų programos tikslas – įgyti praktinių žinių mokymų metu ir panaudojant metodinį leidinį bei gautas priemones organizuoti užsiėmimus vietos bendruomenei, sukuriant naują paslaugą regiono gyventojams. Nauja paslauga sudarys galimybes į kultūrines veiklas įtraukti ir negalią turinčius asmenis, prisidės prie socialinės integracijos didinimo.

Po šio renginio Panevėžio regiono savivaldybių viešąsias bibliotekas pasieks Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos parengtas metodinis leidinys „Išlaisvinti herojai: sensoriniai skaitymai bibliotekose“.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kvies Panevėžio regiono bibliotekas dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginyje sensorinių skaitymų tema. Taip pat organizuos sensorinių skaitymų vykdymui skirtų priemonių paketų (susietų su metodinio leidinio edukacinėmis programomis) ir sensorinių skaitymų erdvės formavimui skirtų papildomų priemonių rinkinių sudarymą. Suformuoti rinkiniai bus perduoti nuolatiniam naudojimui kiekvienai programoje dalyvaujančiai bibliotekai.

Bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė kvietė Panevėžio regiono savivaldybių viešąsias bibliotekas dalyvauti  šioje programoje ir išbandyti naują veiklą bibliotekose bendradarbiaujant su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka.

Universali edukacinė skaitymo programa „Sensoriniai skaitymai“  įgyvendinama Lietuvos apskričių viešosioms bibliotekoms bendradarbiaujant su Lietuvos savivaldybių viešosiomis bibliotekomis regionuose.

Programa finansuojama iš LR kultūros ministerijos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija

Metodinis leidinys