Lietuviško žodžio gyvybingumas

Jau beveik dešimtmetį Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus narių grupelė įsikūrusi Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre. Tik šios nevyriausybinės organizacijos kronikos liudija apie čia organizuotus renginius, o gimnazijos leidinių su autografais kolekcija papildyta kūrėjų leidiniais su šiltais ir nuoširdžiais įrašais. O kas suskaičiuos, kiek čia patirta šiltų ir mielų emocijų. Tai jau istorija…

Šiandieninis gyvenimas mums visiems diktuoja veiklas, kurios visuomenei perteikiamos naujomis formomis. Visos permainos neaplenkė ir LKRS Rokiškio skyriaus narių. Keturis mėnesius paminėjome Lietuvių kalbos dienas. Atsižvelgėme į laikmečio aktualijas, literatų gebėjimus, įdirbį ir socialiniuose tinkluose skelbėme LKRS Rokiškio skyriaus narių kūrybą. Temos buvo labai įvairios.

Tarptautinės gimtosios kalbos dieną, socialiniuose tinkluose pristatėme aktyvios literatės, daugelio literatūrinių konkursų prizininkės Danutės Mažeikienės tekstus iš vienos raidės. Autorė eilėraštyje „Žodis“ rašo:

Žodis – žvirblis. Žodis. – žaibas.
Žodis žavi. Žodis žnaibo.
Žodis – ženklas. Žodis – žadas.
Žodis žino. Žodis žada.
Žodis žudo. Žodis žeidžia.
Žodžiuose žalčiukai žaidžia.
Žodžiai – žirniai. Žarstom, žeriam.
Žodžiai žvarbsta. Žiba. Želia.
Žodžiai, žodžiai, žodeliukai,
Žagarėliai, žiedeliukai…

Kovo mėnesį LKRS Rokiškio skyriaus nariai  kūrė tekstus tema „Mūsų žodžiai knygnešių gadynei“. Taip paminėjome Knygnešio dieną. Literatų kūrybą iliustravome nuotraukomis iš renginių.

 Balandžio 1 d. paminėjome šviesios atminties poeto Marcelijaus Martinaičio 85- erių metų jubiliejų. Organizavome virtualią priemonę „Dedikacijos poetui, eseistui, vertėjui Marcelijui Martinaičiui“. Prie LKRS Rokiškio skyriaus narių tekstų panaudojome ir gimnazijos leidinių su autografais kolekcijos knygas. Tai M. Martinaičio įrašai ir autografai knygose, kurios buvo dovanotos kunigui, poetui Justui Jasėnui, šviesios atminties rašytojai, JAV visuomenės veikėjai Alei Rūtai (vėliau šie žmonės knygas padovanojo gimnazijos skaityklai).

Per Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, virtualioje erdvėje parengėme literatės, gimtosios tarmės puoselėtojos Gražinos Pitrėnienės tarmiškos kūrybos pristatymą „Kur koplytstulpiai ryma prie upes…“ Gerbiama Gražina rytų aukštaičių tarme rašo:

Iš tinai, kur lininiais abrūsais vyniojasi kelias,
Kur šiultas unt ližes padėtas da kepalas duonas.
Atminimai lig sopes man dūšių teip gelia.
Iš tinai, kur lininiais abrūsais vyniojasi kelias,
Kur da tėva medinis varstotas suaižejįs snaudžia.
Skumba dainas iš tėviškes gojų teip griaudžias.
Iš tinai, kur lininiais abrūsais vyniojasi kelias,
Ti, kur šiultas unt ližes padėtas da kepalas duonas.

Gilūs ir prasmingi Vidos Papaurėlienės, Jolantos Juodinytės, Gražinos Pitrėnienės, Danutės Mažeikienės, Irenos Varnienės, Jolantos Augulienės tekstai. Džiaugiamės, kad LKRS Rokiškio skyriaus narių kūrybą papildo Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos abiturientės Evos Juškevičiūtės jaunatviški kūriniai. Eva eilėraštyje „Memento mori“ rašo:

Šėtono angelas –
Sukurtas kristi
Ir vos akimirkai padaryti mus laimingus.
Surinks aukas – apgailėtinai vargingas,
Tos sielos neturi teisės pasilikt.
Šėtono angelai –
Jie neša laimę,
Tokią pat netikrą kaip ir jie.
Baltais sparnais – lyg nuodėmė saldžiausia,
Savo paskutinį bučinį suteiks.

Tai tik keli akcentai iš organizuotų priemonių virtualioje erdvėje. Susiejome literatų kūrybą su Lietuvos literatūrinio gyvenimo aktualijomis, įžymiomis datomis. Kūrėjai įdėjo daug savo širdies, o svarbiausia, kad lietuviškas žodis gyvena.

Parengė Reda Kiselytė
Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekos vedėja