Elektroniniai informacijos šaltiniai socialinių mokslų studijoms ir darbui

E learning

Kviečiame naudotis susistemintais ištekliais pagal temas, parengtais skirtingoms mokslo kryptims, programoms ir profesiniam tobulėjimui. Skaitytojų patogumui atrinkti aktualūs, elektroninių šaltinių paieškos įrankiai, kurie palengvins ir pagreitins reikalingos informacijos paieškos procesą. Pateikiamos nuorodos į aktualias elektroninių išteklių duomenų bazes, atvirosios prieigos šaltinius: Lietuvos ir užsienio mokslines elektronines knygas, vadovėlius ir žurnalus, mokslinius straipsnius ir tyrimus, disertacijas ir studentų baigiamuosius darbus.

Atviroji prieiga – tai nemokama interneto prieiga prie mokslinių straipsnių, tyrimų duomenų, konferencijų pranešimų ir kitos medžiagos, kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti, įsirašyti į savo kompiuterines laikmenas.

Pateikiami elektroniniai ištekliai aprėpia socialinio ugdymo teorijos, metodikos ir praktikos dalykus, skirtus socialinių profesijų specialistams, plėtojant, projektuojant, realizuojant socioedukacines žinias ir jas kūrybiškai taikant pedagoginėje praktikoje.

DUOMENŲ BAZĖS

Lietuvos socialinių tyrimo centras – leidiniai ir publikacijos socialinės ekonomikos, sociologijos ir demografijos srityse.

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos paieškos vartai (Lietuvos virtuali biblioteka) – laisvai prieinamų straipsnių, bakalauro, magistro darbų ieškokite su ženkliuku  Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos paieškos vartai

Lituanistikatarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Academic Search Complete (EBSCO Publishing) Prieinama per EBSCO Publishing sąsają. Dėl nuotolinio prisijungimo kreiptis gitana.uzkureliene@pavb.lt
Duomenų bazė apima su humanitarinių ir gamtos mokslų klausimais susijusią informaciją. Joje galima ieškoti informacijos istorijos, literatūros, švietimo, psichologijos, sociologijos, politikos, tarptautinių santykių, teisės, fizikos, ekologijos, medicinos, kompiuterinių technologijų ir kitomis temomis. Pateikiami autoritetingi moksliniai leidiniai, tarp jų „Journal of Education“, „Journal of Social History“, „International Review of Sociology“, „History and Theory“, „British Journal of Psychology“, „Science“ ir daugelį kitų. Duomenų bazėje visa informacija indeksuota, joje pateikiami 4 700 visateksčiai moksliniai periodiniai leidiniai, iš jų 3 600 recenzuojamų mokslinių leidinių; 7 690 leidinių su referatais. Apie 1000 populiariausių mokslinių viso teksto leidinių prieinami nuo 1975 m.

Annual Reviews 
Šią duomenų bazę sudaro moksliniai žurnalai, kurių pagrindinės temos yra siejamos su fizinių, technologijos, ekonomikos, socialinių mokslų sritimis.

Cambridge Journals Online
Duomenų bazė suteikia prieigą prie Cambridge University Press leidyklos mokslinių žurnalų įvairiomis temomis, kurios apima humanitarinių, socialinių, gamtos, medicinos mokslų kryptis.

Open Science – atviros prieigos leidykla. Čia rasite mokslinių žurnalų ir knygų socialinių mokslų temomis.

Sage Journals moksliniai žurnalai medicinos, socialinių, humanitarinių mokslų temomis.

Science Direct visateksčių žurnalų duomenų bazė, apimanti socialinius mokslus.

Taylor & Francis Group – duomenų bazėje pateikiamos viso teksto el. knygos socialinių ir humanitarinių mokslų temomis. SVARBU: vykdant visateksčių leidinių paiešką reikia pasirinkti Open Access.

Moksliniai žurnalai

Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodika:
Acta Paedagogica Vilnensia
Baltic Journal of Political Science
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Ekonomika
Informacijos mokslai
Knygotyra
Kriminologijos studijos
Organizations and Markets in Emerging Economies
Politologija
Psichologija
Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Socialiniai tyrimai
Teisė
Žurnalistikos Tyrimai

Filosofija. Sociologija – periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1990 metų 4 kartus per metus.

Socialinė sveikata – žurnale nagrinėjamos sveikatos ir gerovės, socialinių darbuotojų problemos.

Socialinis darbas: patirtis ir metodai – straipsniuose analizuojami socialinio darbo patirtis ir metodai.

Socialinių mokslų studijos – mokslo darbų leidinys, spausdinantis įvairių tradiciškai išskiriamų socialinių mokslų krypčių (teisės, ekonomikos, vadybos, administravimo ir kt.) ir humanitarinių mokslų (filologijos; istorijos, kultūros ir meno studijų) bei naujai besiformuojančių tyrimo laukų (regionų, medijų studijos) mokslinius straipsnius.

El. knygos

MRU e. knygos
MRU leidžiamos elektroninės knygos. Visos portale esančios elektroninės knygos yra laisvai prieinamos visiems skaitytojams.

Google Books
Elektroninių knygų paieškos sistema. SVARBU: knygos pateikiamos su apribojimais į pilną tekstą.

OAPEN Library
Pateikiamos laisvai prieinamos mokslinės humanitarinių ir socialinių mokslų sričių e. knygos.

OpenEdition Books – internetinė humanitarinių ir socialinių mokslų knygų platforma. Daugiau nei pusė jų yra Atviros prieigos. Laisvai prieinamų knygų ieškokite su ženkliuku open.