Nuotoliniai mokymai Panevėžio regiono bibliotekų specialistams

Laiko planavimo mokymai

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos lektoriai nuo sausio mėnesio organizavo ir sėkmingai įgyvendino nuotolinius mokymus Panevėžio regiono bibliotekų specialistams. Dalyviai gilino profesines žinias nuotoliniuose projektų rengimo, nemokamų debesų paslaugų ir jų taikymo galimybių, prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistikos ir paieškos mokymuose bei naujose mokymų programose. Naujos  mokymų programos ,,Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus“ ir ,,Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis“ susilaukė didelio bibliotekų specialistų dėmesio.
Nuo sausio mėnesio PAVB lektoriai apmokė 330 bibliotekų specialistų.

Mokymų dalyvių įspūdžiai ir pasiūlymai:

,,Labai aiškiai ir konkrečiai dėstytas turinys, puikūs pavyzdžiai ir paruoštos skaidrės. Daug naudos suteikė komandinė užduotis ir lektorės įžvalgos bei patarimai. Labai naudinga, kad pasidalinta skaidrėmis ir liko prieinami komandinės užduoties klausimai. Ši medžiaga bus naudojama kaip atmintinė rengiant projektus. Ačiū.“

,,Bibliotekos jau imasi rengti projektus ne tik Kultūros tarybai, bet ir kitiems fondams. Europiniams, kultūros paveldo departamentui ir kt. Reiktų tokių mokymų bibliotekininkams, kaip paruošti štai šias paraiškas.“

Lentelėje pateikiami statistiniai duomenys apie I ketvirčio organizuotus nuotolinius mokymus.

MokymaiApmokytų dalyvių
Projektų rengimas. Praktika66
Skaitymo skatinimas integruojant pasakojimo ir biblioterapijos metodus132
Profesinės kvalifikacijos kėlimo galimybės pasinaudojant įvairių fondų dotacijomis64
Nemokamos debesų paslaugos ir jų taikymo galimybės bibliotekose42
Prenumeruojamų duomenų bazių panaudos statistika ir paieškos ypatumai26