Pristatome skaitmeninę žinių dalinimosi erdvę – eduteka.lt

Vaizdas be pavadinimo

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka – metodinės veiklos centras Panevėžio regione pristato skaitmeninę erdvę, skirtą bibliotekų specialistams, įgyvendinantiems edukacines veiklas savo bibliotekose. Puoselėdami dalijimosi kultūrą, siekiame užtikrinti bendradarbiavimą su Panevėžio regiono bibliotekomis bei sukurti palankias sąlygas efektyvios tarpusavio partnerystės plėtojimui.

,,Eduteka“ – bibliotekų specialistams, įgyvendinantiems edukacines veiklas, skirta erdvė, kuri padės sutaupyti laiko jų tiesioginiam darbui su tiksline auditorija. Skaitmeninėje erdvėje dalinamasi sukaupta patirtimi ir informacija apie edukacines veiklas, edukacinių programų turiniu, bibliotekų sukurtais virtualiais edukaciniais produktais, pateikiama metodinė medžiaga kvalifikacijos tobulinimui bei metodinės rekomendacijos, naudingos darbui su auditorijomis.

,,Eduteka“ vartotojams suteikia galimybę savo veikloje naudoti jau sukurtas edukacines priemones. Edukacinių programų, užsiėmimų medžiaga pateikiama pagal Apskričių viešųjų bibliotekų vieningą edukacinių programų kokybės užtikrinimo standartą.

Bendradarbiaudami  ir toliau sieksime vartotojams pasiūlyti naujas bei esamas bibliotekos paslaugas, patogiai pasiekiamas nuotoliniu būdu, kurios prisidės prie šių dienų keliamų iššūkių ir uždavinių įgyvendinimo.