Knygnešių karaliui – 175!

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

1846 m. kovo 16 d. Purviškių vienkiemyje, Biržų rajone, baudžiauninkų šeimoje gimė Jurgis Bielinis. Kas tada galėjo pagalvoti, kad būtent jis taps viena ryškiausių tautinio judėjimo – knygnešystės – figūrų per 40 metų trukusį spaudinių lotyniškais rašmenimis draudimo laikotarpį.

Šiandien, minėdami Knygnešio dieną ir Jurgio Bielinio 175-iąsias gimimo metines, prisimename jo prasmingą gyvenimą ir veiklą prisidedant prie Lietuvos valstybės atkūrimo. Mums, bibliotekai,  didelė garbė jau dešimtmetį nešioti šio žymaus kraštiečio vardą.  Savo kasdieniame darbe jaučiame pagarbą ir pareigą saugoti Jurgio Bielinio atminimą bei garsinti jo svarbią veiklą. Labai džiaugiamės, kai bibliotekoje sulaukiame Bielinių giminės atstovų. Jų susitikimo metu vis sužinome naujų detalių apie šią iškilią asmenybę.

Jurgis Bielinis, vykdydamas knygnešystės veiklą, visą laiką buvo persekiojamas ir gaudomas žandarų. Įkliuvęs buvo 5 kartus – ir visus pavyko išsisukti. Jis giliai tikėjo, kad knygnešio darbas, vargas ir kančios nenueis niekais. Šis knygnešys vienas iš pirmųjų pradėjo skleisti Nepriklausomos Lietuvos idėją dar prieš spaudos laisvės atgavimą. Mirė 1918 m. sausio 18 d., keliaudamas į Lietuvių konferenciją Vilniuje. Po mėnesio Lietuvoje buvo paskelbta Nepriklausomybė.

2018 m. biblioteka pasiūlė naujovę – literatūrinę kelionę „Palatvės didžiavyrių pėdomis“. Jos metu puoselėjamas Jurgio Bielinio atminimas. Ekskursijos dalyviai lanko jo  tėviškėje išlikusią sodybą, šalia esantį koplytstulpį, garsųjį Jurgio Bielinio ąžuolą bei Suosto (Biržų rajonas) bažnyčios šventoriaus kapinaites, kuriose jis kartu su žmona Ona palaidotas.

Deja, bet šį garbingą jubiliejų minime tyliai dėl nepalankios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) situacijos Lietuvoje, kiekvienas apgalvodamas, kaip keitėsi Lietuva per tuos metus, kokia knygos reikšmė dabartiniam skaitytojui. Labai kviečiame šiandien apsilankyti bibliotekos Facebook paskyroje nuo 10 val. –  ten rasite parengtą video montažą knygnešiui Jurgiui Bieliniui atminti.

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija

Jurgio Bielinio ąžuolas ir koplytstulpis