Paskelbtas 2021 metų literatūrinės Kazio Umbraso premijos konkursas

Molėtų rajono literatus ir kraštiečius, kviečiame dalyvauti kasmetiniame Molėtų rajono savivaldybės Kazio Umbraso literatūrinės premijos konkurse.

Maloniai laukiame Jūsų kūrinių iki vasario 20  d.

Kūrinius (ar jų ištraukas) nuo 10 iki 20 puslapių prašome teikti Molėtų viešosios bibliotekos administracijai el. paštu biblioteka@moletai.rvb.lt.

Konkurse negali dalyvauti Rašytojų sąjungos nariai. Su konkurso nuostatais galima susipažinti Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos interneto svetainėje.

Konkurso komisijai įvertinus pateiktus kūrinius, laureatai bus paskelbti ir pagerbti kovo mėnesį.

Informacija tel. 8 383 51 695.

Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija