Bibliotekai suteikta „Erasmus“ akreditacija mobilumo veikloms vykdyti suaugusiųjų švietimo srityje

Erasmus

Švietimo mainų paramos fondas patvirtino ir paskelbė organizacijų, kurioms suteikiama 2020 m. „Erasmus“ akreditacija sąrašus. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė  7 metus galės gauti finansavimą organizuojamiems mobilumo vizitams pagal „Erasmus+“ programą (akreditacija galios 2021-03-01 – 2027-12-31).

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka kaip konsorciumo koordinatorė 2020 m. spalio pabaigoje Švietimo mainų paramos fondui pateikė paraišką gauti akreditacijai suaugusiųjų švietimo srityje. Projekto partnerės (konsorciumo narės) – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos veiklos teritorijoje esančios 12 savivaldybių viešųjų bibliotekų.

Mobilumo veiklose dalyvaus suaugusiųjų švietimo srityje dirbantys dvylikos Panevėžio regiono bibliotekų specialistai ir suaugusiųjų švietėjai iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos. Visos regiono bibliotekos bus įtrauktos į bendrą projektinę veiklą, kryptingai plėtojamas suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimas, siekiama vieningų suaugusiųjų švietimo tikslų regione. Vieneriems metams planuojami 3 mobilumai, kiekviename jų dalyvautų po 15 konkurso būdu atrinktų suaugusiųjų švietimo specialistų. Kiekvienų metų numatytiems 3 mobilumams bus renkamasi viena sritis, kurioje bus siekiama suaugusiųjų švietimo specialistų kompetencijų gerinimo, jiems keliant kvalifikaciją pažangiose suaugusiųjų švietimą vykdančiose organizacijose užsienyje.