Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka pristato projekto „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“ virtualų fotoalbumą ir filmą

Bažnyčių istorija

Ignalinos viešoji biblioteka savo projektuose kvietė ignaliniečius ir miesto svečius domėtis piliakalnių legendomis bei istorijomis, vėliau vaizduotė žadinta krašto dvaruose. Trečiasis projektas „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“ pakvietė pažinti krašto kultūrą ir istoriją per bažnyčias. Žvilgtelėjome į jų istoriją, meno vertybes ir dvasininkų, neabejotinai dariusių įtaką ne tik religiniam bet ir kultūriniam bei tautiniam sąmoningumui, lietuvybės išlaikymui.

Lankydami svečius kraštus, užsukame į ten esančias šventoves. Bet ar pažįstame savo krašto bažnyčias? Gal jos ne tokios turtingos, švytinčios, žėrinčios, bet jos susijusios su mūsų krašto istorija, mūsų tėvų, senelių tikėjimu. Kelionė po rajono ir krašto bažnyčias visiems projekto dalyviams teikė naudos bendram kultūros pažinimui. Tai išties nepamirštamos vaizduotę žadinančios istorijos.

Švietėjiškos paskaitos, pažintinės išvykos, edukaciniai užsiėmimai, sakralinės muzikos valandos, bibliotekininkų surinkta kraštotyrinė medžiaga bei parodų pristatymai netradicinėse erdvėse skatino bendruomenę gilintis ir domėtis bažnyčių istorija. Bažnyčiose istorikai, kunigai, menininkai, bibliotekininkai organizavo švietėjiškas pamokas, kurių metu susipažinta su sakralinio kultūros paveldo ir liturginės muzikos grožiu, jos prasmingumu, senaisiais amatais.  Lankytasi Ignalinos rajono Palūšės Šv. Juozapo, Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo, Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo, Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos, Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus, Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Linkmenų Švč. Trejybės, Tverečiaus Švč. Trejybės bažnyčiose. Keliauta ir į Zarasų, Molėtų, Utenos, Švenčionių rajonuose esančias Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios, Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo, Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo  ir Videniškių Šv. Lauryno bažnyčias, Videniškių vienuolyno muziejų. Šios išvykos leido susipažinti su bažnyčių istorija, išskirtinę meninę ir kultūrinę vertę turinčiais įvairių laikotarpių altoriais, paveikslais, statulomis, freskomis, liaudies meistrų kūriniais, liturginiais reikmenimis, bažnytinės tekstilės pavyzdžiais, turinčiais daug tautiškų elementų, iškiliomis asmenybėmis – dvasininkais,  padėjusiais tautai sunkiais okupacijų metais išsaugoti tikėjimą, kaip svarbiausią vilties šviesą.

Didžiulio dėmesio susilaukė švietėjiškos paskaitos. Vilniaus universiteto istorikas doc. dr. L. Jovaiša Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje skaitė paskaitą „Ignalinos krašto bažnyčios: istorijos bruožai ir meno paveldas“, muzikologas dr. J. Vilimas – „Sakralios ir liturginės muzikos grožis, prasmingumas“ Linkmenų bažnyčioje. VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. B. Ulevičius skaitė net dvi paskaitas „Žvakės liepsna – reikšmingas daugelio bažnytinių apeigų simbolis“ Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje ir  „Bažnyčios pastatų simbolika nuo apaštalų laikų ir dabar“ Švč. Trejybės Tverečiaus bažnyčioje. Projekto dalyvius domino ir iš bibliotekų kraštotyros fondų bei asmeninių archyvų parengtos spaudinių, nuotraukų parodos „Jų pašaukimas ir prasmė – tarnauti dievui ir žmonėms“ Palūšės bibliotekoje (vyresn. bibliotekininkė R. Ramanauskienė), „Ceikinių Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios sakralinis paveldas“ (vyresn. bibliotekininkė O. Martinėnienė). Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčios istorija (vyresn. bibliotekininkė Z. Boguško), Gaidės Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios legendos ir istorija (Meikštų filialo vyresn. bibliotekininkė J. Šalnienė) ir Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios istorija (vyresn. bibliotekininkė D. Koršul).

Tarp bažnyčios skliautų skambėjo sakralinė muzika, kurią dovanojo jaunimo choras „ARTyn“ ir Linkmenų bažnyčios choras Ignalinos bažnyčioje, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų meninis kolektyvas Salako bažnyčioje, Visagino Šv. Ap. Pauliaus parapijos bažnyčios choras Linkmenų bažnyčioje, Ignalinos Didžiasalio moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ Videniškių vienuolyne muziejuje. Prisijungė ir Gaidės bažnyčios choras „Tumelianka“, Ignalinos bažnyčios šlovinimo grupė Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje.

Įdomios veiklos vyko devyniuose edukacijų ciklo „Senųjų Aukštaitijos amatų paslaptys“ užsiėmimuose, kurių metu dalyviai sužinojo žvakės atsiradimo istoriją, praktiškai išbandė žvakių liejimo, žvakidžių ir žaisliukų iš šiaudų eglutėms gamybos technologiją ir būdus. Visą tai, kas buvo sukurta, padovanota bažnyčioms. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre organizuotose edukacijose „Bažnytinių žvakių liejimas (vaškas)“ dalyvavo Tverečiaus, Linkmenų ir Ignalinos bendruomenės. Molėtų, Ignalinos ir Grybėnų bendruomenei skirtos edukacijos „Žvakidės iš molio“ su dailininkė Nerija Daubare. „Žaislai eglutei iš šiaudų“ su tautodailininke Irena  Eitminavičiene vyko Ignalinoje, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

Šiandien kviečiame pavartyti projekto „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“ virtualų fotoalbumą ir pamatyti filmą.

„Kiekviena bažnyčia turi savo aurą. Bažnyčia yra veidrodis. Žmonių, kūrusių šią bažnyčią, sielos ir širdžių grožis. Kartais žmogus klausia: kam čia ta liturgija, kam tie altoriai ir dekoracijos, kam ta režisūra?.. Pagalvokime. Sutiktas žmogus jums maloniai linkteli, šiltai nusišypso ar atsiunčia jums mielą žinutę. Jus taip pat užlieja geros emocijos, dėliojasi pozityvios mintys, bręsta kilnūs ketinimai, nes viskas aplink kalba… Daiktai ir simboliai taip pat kalba. Ir ne jie keičia pasaulį, o mes, matydami juos, išgyvename gražius jausmus ir keičiame pasaulį. Visi bažnyčioje esantys meno kūriniai, architektūriniai statiniai taip pat kalba. Apie viską kalba, tereikia atsipalaiduoti ir įsiklausyti…“

Kunigo Bernardo Augaičio žodžiai apie projektą

Parengė Laima Andrijauskienė
Projekto „Bažnyčių istorija žadina vaizduotę“ vadovė

Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka