Pasakojimo menas bibliotekose. Tarptautiniai pasakojimo mokymai ,,Žodinis pasakojimas. Istorija, pasakotojas ir klausytojas”

Š.m. gruodžio 1, 3 dienomis, ,,Tarptautinio pasakojimo festivalio SEKAS 2020“ metu, Panevėžio regiono bibliotekų specialistams buvo organizuojami tarptautiniai pasakojimo mokymai ,,Žodinis pasakojimas. Istorija, pasakotojas ir klausytojas”. Mokymai vyko ,,Zoom“ vaizdo konferencijų platformoje, pagal projektą ,,Pasakojimo meno ir metodo modelio sukūrimas Lietuvos bibliotekoms“, kurie finansuojami Šiaurės ministrų tarybos biuro.

Šis projektas skirtas plėtoti šiuolaikinį pasakojimo meną Lietuvoje ir partnerių iš Švedijos bei Norvegijos pagalba sukurti pasakojimo meno ir metodo taikymo modelį Lietuvos bibliotekoms, išbandyti ir įveiklinti jį kaip naują edukacinę paslaugą įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vartotojams.

Pasakojimo metodų mokymai skirti supažindinti mokymų dalyvius su žodinio pasakojimo metodu, pasitelkiant savo vaizduotę. Šiuos mokymus vedė pasakotoja Rose Marie Lindfors iš Švedijos, kuri dalinosi savo sėkmingiausiais pasakojimo taikymo metodais bibliotekose. Rose Marie Lindfors, dirbanti Šiaurės šalių pasakojimo centre, pristatė šio centro veiklą ir metodines rekomendacijas būsimiems istorijų pasakotojams. Šio centro veiklos apima kultūros paveldo, švietimo, socialinės atsakomybės ir meno sritis. Centro misija – sukurti tam tikrą tinklą, į kurį būtų įtrauktos Šiaurės ir Baltijos šalys.

Mokymų metu dalyviai mokėsi taikyti pasakojimo metodą įvairioms auditorijoms, suaugusiems ir vaikams, nesinaudojant knygomis, pasitelkiant tik vaizduotę. Lektorė pažymėjo, kad pagrindinis dalykas, kurio reikalauja pasakojimas – vaizduotė, todėl svarbu mokytis ją lavinti, atliekant specialius pratimus. Mokymų dalyviai dalinosi pamąstymais, išsakydami, ko tikisi iš šių mokymų, kaip mokymuose įgytą patirtį tikisi pritaikyti dirbant su auditorijomis bibliotekoje. Mokymuose dalyviai buvo paskirstyti į grupes ir atliko praktines pasakojimo užduotis, jas reflektavo.

Antroje mokymų dalyje dalyviai sužinojo apie kompetencijas, kurios reikalingos mokytis pasakoti istorijas, jas bandė pasakoti pagal paveikslėlius, interpretuodami savais žodžiais, mokėsi pristatyti begarses knygas. Šias knygas galima lengvai pritaikyti edukacijose su vaikais, jos plačiai naudojamos vedant įvairias veiklas vaikams, kurie nemoka skaityti ir rašyti. Pasibaigus praktinėms užduotims, mokymų dalyviai reflektavo apie savo grupių pasakojimo įspūdžius. Dalyviai kūrė įvairias realias ir sugalvotas istorijas. Refleksijų metu dalyviai įvardino, kad pasakojant įdomiausia sukurti istorijos intrigą, sužadinti emocijas ir netikėtumo faktorių. Antroje praktinių mokymų dalyje užduotis buvo papasakoti jau parašytą pasaką savais žodžiais. Dalyviai mokėsi susikoncentruoti į svarbiausias pasakos detales ir atpasakoti pasakos turinį.

Šių mokymų tęsinys planuojamas 2021 metų gegužę, kuriuos finansuos Nordic Culture Point.

Nordik kultur point