Bibliotekoje baigtas dviejų metų socialinis projektas

socialinis projektas

2018 m. – 2020 m. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka įgyvendino Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotą socialinį projektą „Tavo – mano pasaulis“, skirtą neįgaliems 5–16 metų amžiaus vaikams ir juos lydintiems asmenims (tėvams, globėjams).

Projekto pagrindinė mintis – bibliotekoje įrengti specialią erdvę, pritaikytą neįgaliems vaikams ir juos lydintiems asmenims, kurioje vyktų grupiniai ir individualūs užsiėmimai.

Tokią pagal projekto lėšas įrengtą erdvę 2019 m. rudenį papildė Biržų Rotary ir Čikagos Rotary klubai: šių klubų nariai padovanojo interaktyvią įrangą, multisensorines priemones, burbulų vamzdžius, specialius šviesolaidžio pluoštus, interaktyvias grindis. Patogesniam erdvės pritaikymui tikslinei grupei taip padovanotos mobilios akustinės pertvaros, roletai langų užtemdymui, kiliminė danga.

Projekto statistika: 128 dalyviai, iš jų – 43 lydintys asmenys (tėvai, seneliai ir pan.), 17 savanorių (kurie vedė ar padėjo vesti užsiėmimus).

Įvyko 54 terapiniai/kūrybiniai užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 346 lankytojai; 8 mokymai savanoriams (dalyvavo 17 savanorių); 8 konsultacinės pagalbos tėvams (dalyvavo 148 dalyviai); dailės terapiniai užsiėmimai 3 (15 dalyvių); rankdarbių užsiėmimai 10 (81 dalyvis); sensoriniai skaitymai 11 (83 dalyviai); pasakų terapijos užsiėmimai 10 (74 dalyviai); kūrybinės dirbtuvėlės 7 (22 dalyviai); smėlio terapijos užsiėmimai 13 (71 dalyvis).

Projektiniai užsiėmimai baigėsi, tačiau įrengta erdvė liko – ją ketinama naudoti pagal paskirtį bei plėsti.

Projektą vykdė Biržų bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus bibliotekininkės Ina Dalindienė, Židrutė Užubalienė, Dalia Motiejūnienė, Aušrelė Gesevičienė, Agnė Drevinskaitė.

Projekto paraišką administravo vyr. bibliotekininkė Indra Drevinskaitė, projekto buhalterė – Aušrelė Morkūnienė.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija