Seminaras „Bibliotekoje – asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų“

Seminaras

2020 m. spalio 21 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Bibliotekoje – asmuo, turintis autizmo spektro sutrikimų“kurį vedė lektorė – dr. Margarita Jurevičienė (Šiaulių universitetas, Specialiosios pedagogikos katedra). Seminare dalyvavo Panevėžio regiono bibliotekų specialistai.

Teorinėje seminaro dalyje lektorė pristatė autizmo spektro sutrikimui būdingus socialinės sąveikos sutrikimus, kalbinio ir nekalbinio bendravimo sutrikimus bei elgesio ypatumus. Konkrečiais pavyzdžiais pateikė informaciją apie autizmo požymius bei diagnostinius kriterijus, šiam sutrikimui būdingas bendravimo ir socialinių santykių ypatybes.

Šiam sutrikimui apibudinti naudojama sąvoka – autizmo spektro sutrikimas (ASS), kuris pasireiškia įvairiomis socialinėmis bei motorinėmis formomis. Autizmo lygmenys skirstomi į tris pakopas, pagal šio sutrikimo sudėtingumo lygį, atsižvelgiant į tai, kiek asmeniui reikalinga prižiūrinčio asmens pagalba.

Lektorė dalinosi pavyzdžiais, metodais ir priemonėmis, plačiai naudojamais darbui su autizmo spektro sutrikimų turinčiais asmenimis, kurie gali būti pritaikyti bibliotekose. Vienas iš efektyviausių būdų, siekiant pagerinti komunikaciją su asmeniu, turinčiu autizmo spektro sutrikimų – pasitelkti gestus. Autizmo spektro sutrikimai priskiriami įvairiapusiams raidos sutrikimams: vaikystės autizmui, atipiškam autizmui, Retto sindromui, Aspergerio sindromui ir kitiems įvairiapusiams raidos sutrikimams.

Seminarų ciklai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės ir Utenos A. ir M. Miškinių viešosiose bibliotekose organizuojami, įgyvendinant 2020 m. LR kultūros ministerijos priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“.

LRKM logo