Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis

Š. m. spalio 20 d. vyko Panevėžio teritorinės bibliotekų tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai, specialistai, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė, direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai Audronė Palionienė, juriskonsultė Renata Sirutienė, Krašto paveldo sklaidos skyriaus vedėja Greta Kėvelaitienė, Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vedėja Ramunė Greiciūnienė, vyriausioji metodininkė Irmina Girnienė ir VšĮ „Panevėžio lietaus vaikai“ atstovė Sandra Lopetaitė.

Posėdžio pirmininkė Alicija Matiukienė pristatė naujus tarybos narius – Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorių Romą Kutką ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoją, laikinai einančią direktoriaus pareigas Nijolę Stančikienę.

Posėdis prasidėjo direktorės J. Bugailiškienės pranešimu apie darbines sesijas su Panevėžio regiono bibliotekomis, kurios vyko š. m. spalio 14–15 dienomis Rokiškio rajono savivaldybės J. Keliuočio ir Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių bibliotekose. Darbinių sesijų metu savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai ir specialistai analizavo Panevėžio regiono bibliotekų veiklos prioritetus, diskutavo apie poreikį stiprinti bibliotekų tinklaveiką, bendradarbiavimą, svarstė galimybes plėtoti bendras projektines veiklas.

R. Greiciūnienė pristatė Panevėžio regiono bibliotekų veiklos iššūkius pandemijos sąlygomis bei statistinę apžvalgą. Statistiniai duomenys apibendrinti remiantis šiais Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos rodikliais: vartotojų, lankytojų, dokumentų išduoties, virtualių apsilankymų ir renginių skaičiais. Lyginamasis laikotarpis – 2019 m. sausio 1 d. – spalio 1 d. ir 2020 m. sausio 1 d. – spalio 1 d.

Posėdžio dalyviai diskutavo apie Panevėžio regiono bibliotekų gerąsias patirtis, siekiant susigrąžinti skaitytojus ir efektyviai teikti paslaugas ekstremaliomis sąlygomis. Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Danutė Karlienė dalinosi gerąja patirtimi apie galimybę išduoti skaitytojų pažymėjimus netaikant mokesčių. Bendradarbiaudami su Zarasų turizmo centru, integravo renginius ir kultūrines programas bibliotekoje. Biržų rajono savivaldybės J. Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė kalbėjo apie mobilios bibliotekos paslaugos įgyvendinimo iššūkius. G. Lamanauskienė pabrėžė, kad bibliotekų sektorius kokybiškai prisitaikė prie nuotolinio darbo organizavimo ir veiklų vykdymo virtualiu būdu. Posėdžio nariai diskutavo apie autorių teisių ir asmens duomenų apsaugos aspektus bibliotekose.

G. Lamanauskienė pristatė aktualią informaciją apie LR Bibliotekų įstatymo Nr. I-920 4, 6 ir 9 straipsnių pakeitimus, patvirtintus 2020 m. birželio 25 d. kurie susiję su Vyriausybės priimtais strateginiais pakeitimais, supažindino su š.m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės patvirtintu 2021–2030 metų nacionaliniu pažangos planu, kuriame numatyti 7 uždaviniai Kultūros ministerijai. Į šių uždavinių sprendimą deleguoti Danguolė Abazoriuvienė, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė ir Renaldas Gudauskas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius. Pristatyta ir nauja tvarka, aktuali savivaldybių viešosioms bibliotekoms – dėl lėšų skyrimo dokumentams įsigyti nuo 2021 m.  Pabrėžė bibliotekų dalyvavimo svarbą „Prisijungusi Lietuva“ projekte, vykdant skaitmeninio raštingumo mokymus visuomenei.

PAVB juriskonsultė R. Sirutienė supažindino su nuotolinio darbo galimybėmis ir aktualijomis, pristatė įstatymus, reglamentuojančius nuotolinį darbą, jo įforminimą, darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą.

I. Girnienė dalinosi gerąja patirtimi apie autizmui draugiškų Panevėžio regiono bibliotekų tinklo kūrimą, įgyvendinant Kultūros ministerijos finansuojamą priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga ir priemonėmis“. Pranešime supažindino su autizmui draugiškos bibliotekos priemonių rinkiniais, nuveiktais darbais ir pristatė artimiausias veiklas, susijusias su šios priemonės įgyvendinimu: vykdyti komunikacinę kampaniją, kurti sensorinius žemėlapius, įsigyti grafinę teksto interpretavimo įrangą „Boardmaker“. VšĮ „Panevėžio lietaus vaikai“ atstovė Sandra Lopetaitė pristatė bendruomenės veiklas, pasidžiaugė, bibliotekų iniciatyva tapti draugiškomis vaikams ir paaugliams, turintiems autizmo spektro sutrikimų.

G. Kėvelaitienė pristatė akcijos „Vasara su knyga“ 2020 metų rezultatus. Šiais metais prie šios programos prisijungė ir Lietuvos aklųjų biblioteka. Supažindino su naujos projekto „Vasara su knyga“ svetainės funkcionalumu, jos pritaikymu neįgaliesiems. Svarbu paminėti, kad socialiniuose projekto tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“ sekėjų skaičius sparčiai augo, o skaitymo akcijoje dalyvavo virš 20551 tūkstančių dalyvių.