Darbinė sesija su Panevėžio teritorijos bibliotekomis

darbinė sesija

2020 m. spalio 15 dieną Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos filiale Istorijų dvarelis įvyko Utenos apskrities savivaldybių viešųjų bibliotekų darbinė sesija, kurią organizavo ir moderavo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Darbinėje sesijoje dalyvavo atstovai iš Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos, Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos. Darbinė sesija organizuota siekiant nustatyti bendradarbiavimo poreikį tarp Utenos apskrities viešųjų bibliotekų ir Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos, išsiaiškinant svarbiausius savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos prioritetus ir  Panevėžio apskrities viešųjų bibliotekų regioninės plėtros kryptis. Darbinę sesiją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Jurgita Bugailiškienė, kuri papasakojo apie šios darbinės sesijos iniciatyvą ir tikslą kartu su Panevėžio apskrities viešosiomis bibliotekomis kurti vertę ir naudą visuomenei, kartu bendradarbiaujant ir dalinantis patirtimi ir žiniomis. Į darbinę sesiją taip pat atvyko ir pasveikinimo žodį tarė Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, kuris sesijos dalyviams palikėjo gero darbo. Sesijos metu tikrai neteko nuobodžiauti. Žaismingai, kūrybiškai per praktines užduotis buvo aptariamos kiekvienos bibliotekos stipriosios pusės ir gilinamasi į aktualiausias šiuo metu bibliotekose iškylančias problemas. Pasiskirsčius į keletą grupelių vyko praktinis darbas, kurio metu buvo aptariama, kokie tikslai ir uždaviniai Bibliotekose jau yra įgyvendinti ir ieškoma galimybių toliau tobulėti, kuriant naujas paslaugas, įgyvendinat bendrus projektus ar pritraukiant daugiau vartotojų kartu bendradarbiaujant su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka ir kitomis apskrities savivaldybių viešosiomis bibliotekomis. Dėkojame Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai  bibliotekai už prasmingai, naudingai ir turiningai praleistą laiką.

Parengė Justė Jablonskienė Kultūros projektų ir personalo vadovė  
Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacija