Verslumo įgūdžių mokymai moterims

mokymai moterims

Besibaigiant vasarai Panevėžio pataisos namuose grupė moterų dalyvavo tarptautinio projekto Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje neformaliojo ugdymo programoje „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“.

Šį programa skirta stiprinti pažeidžiamų moterų bei lektorių, dirbančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstaigose, skaitmeninius ir verslumo įgūdžius.

Užsiėmimuose dalyvavusios moterys susipažino su projekto sąvoka, pagrindinėmis projekto savybėmis bei jo valdymu. Verslumo įgūdžiai įgyjami per kūrybiškumo, darbo komandoje ugdymą.

Pirmųjų užsiėmimų metų mokymų dalyvės ieškojo idėjų būsimam projektui, taikant „smegenų šturmo“ metodą, kuris suteikia visišką mąstymo ir veiksmų laisvę naujoms idėjoms sugeneruoti. Sekančiame mokymų etape moterys mokėsi atlikti suinteresuotųjų šalių analizę, parengti projekto darbo apimties dokumentą, susipažino su projekto darbų išskaidymo struktūra bei projekto biudžeto planavimu.

Atlikdamos praktines užduotis dalyvės turėjo galimybę susipažinti su įvairiais nemokamais skaitmeniniais įrankiais, kuriuos galima naudoti ir kasdieninėje bei darbinėje veikloje. Paskutinieji užsiėmimai buvo skirti projekto pristatymo rengimui ir dalyvių supažindinimui su skaitmeninio dalinimosi ypatybėmis, akcentuojant autorių teises ir licencijas.

Surengti mokymai Panevėžio pataisos namų moterims ne tik nauja patirtis, bet ir puiki proga atpažinti ir įvertinti savo galimybes, kelti idėjas bei prisiimti atsakomybę.


Parengė Lina Dubauskienė
Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos informacija