Kvietimas į tarptautinę mokslinę konferenciją „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“

Kun. Alfonsas Lipniūnas

Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla ir Panevėžio Švč. Trejybės rektoratas organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją apie Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“ ir kviečia bibliotekos bendruomenės narius dalyvauti.

Konferencija vyks rugsėjo 4 d. nuo 11 val. Panevėžio kolegijoje (Klaipėdos g. 3, II aukštas, aktų salė). Antroji programos dalis prasidės 18 val. šv. Mišiomis Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje. Po šv. Mišių prie kun. A. Lipniūno kapo katedros šventoriuje vyks prisiminimų apie kun. A. Lipniūną popietė (poezijos, dienoraščio skaitymai su muzikiniais intarpais), minint jo gimimo 115-ąsias, mirties 75-ąsias ir perlaidojimo 31-ąsias metines bei Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno knygos „Lauko lelijos“ pristatymas.

Apie dalyvavimą prašome pranešti tel. +370 622 24607 arba el. paštu konferencija.lipniunas@gmail.com

Kvietimas į tarptautinę mokslinę konferenciją apie Dievo tarną kun. Alfonsą Lipniūną „Švietėjas, nešęs žmonėms viltį“

Susijusi informacija:

Rekomenduojame perskaityti Stasio Ylos knygą „Kunigas Alfonsas Lipniūnas“.
Kviečiame aplankyti kun. Alfonsui Lipniūnui skirtą memorialinę lentą ir bareljefą.

Informuojame, kad renginių metu visuomenės informavimo tikslu gali būti fotografuojama ir filmuojama, todėl Jūs galite būti matomi nuotraukose ir vaizdo įrašuose. Renginių nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami renginio organizatorių interneto svetainėse ir socialinių tinklų paskyrose bei platinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse.