Kviečiame naudotis tarpbibliotekinio abonemento paslauga

Knyga

Kviečiame pasinaudoti tarpbibliotekinio abonemento paslauga ir užsisakyti leidinius, kurių nėra bibliotekoje, arba jų kopijas iš kitų Lietuvos ar užsienio bibliotekų.

Tarpbibliotekinis abonementas (TBA) – tai tokia bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia dokumentų kopijas kitai bibliotekai.

Leidinius, kurių nėra Bibliotekoje, ar jų kopijas galima užsisakyti iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą. Visas dokumento siuntimo išlaidas apmoka skaitytojas. Kainą sudaro: pašto paslaugos (priklausomai nuo siunčiamo leidinio svorio) pagal Lietuvoje galiojančius pašto paslaugų tarifus ir papildomi užsienio bei kai kurių Lietuvos bibliotekų mokestiniai reikalavimai. Kopijos kaina nustatoma pagal ją pateikusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Per tarpbibliotekinį abonementą gauti leidiniai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaityklose. Naudojimosi terminą nustato leidinius skolinanti biblioteka.


Leidinių užsakymai priimami Abonemente (Respublikos g. 14), el. paštu: tba@pavb.lt , tel. (8 45) 50 20 36.

Naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu taisyklės

Tarpbibliotekinio abonemento knygos užsakymo forma bibliotekoms