Edukacinė išvyka į Palėvenėlę

Edukacinė išvyka į Palėvenėlę

Bibliotekose vis labiau aktyvėjant edukacinei veiklai ieškoma naujų būdų ir formų, kaip sudominti lankytojus. Praėjusiais metais Kupiškio viešoji biblioteka ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) Kupiškio skyrius organizavo kraštotyros darbų apžiūrą-konkursą „Kupiškio krašto vietovardžiai“, kurio tikslas – rajono senųjų vietovardžių (jau išnykusių ir nykstančių) išsaugojimas, informacijos apie juos kaupimas, fiksavimas ir sklaida. Parengti nauji kraštotyros darbai – puiki medžiaga rengti naujas edukacines programas, sudaryti turistinius-pažintinius maršrutus.               

Tam ypač dėkinga vietovė – Palėvenėlė ir jos vaizdingos pamario pakrantės. Palėvenėlės skaitytojų aptarnavimo punkto bibliotekininkės Sandros Škinderytės parengtas kraštotyros darbas ir pagal jį sudarytas edukacinis maršrutas tapo paskutinės vasaros dienos bibliotekininkų išvykos tikslu. Edukacinę kelionę, kurią vedė bibliotekininkė Sandra ir į pagalbą atskubėjusi buvusi kolegė Onutė Kručienė, pradėjome „gale kelio“, vietoje, kur buvusį pagrindinį kelią į Kupiškį užliejo Kupiškio marios užtvenkus Lėvens upę. Edukacinis vietovardžių maršrutas driekiasi pamariu, kuris žavi sutvarkytomis maudyklomis, įrengtomis pavėsinėmis, suoleliais, sūpynėmis poilsiautojams ir baigiasi ties „Korėjos pusiasaliu“. Ne visas kraštotyros darbe užfiksuotas vietas galima apkeliauti pėsčiomis, kai kur reikia plaukti valtimi. Aplankyta Palėvenėlės Šv. Mergelės Marijos bažnyčia, originali varpinė, užsukta į poilsiavietę „Kupiškėnų Starkėnas“. Pažintinį maršrutą lydėjo lietus ir edukacinės išvykos aptarimas.

Parengė metodininkė J. Vosylienė
Nuotraukos R. Vilčinskienės

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija