Visagino miestui biblioteka dovanojo unikalią dovaną – 1000 vaizdų

Paveikslėlis su statybomis ir užrašu

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regioninis skaitmeninimo skyrius  nuo 2016 metų vykdo dokumentinio kultūros paveldo skaitmeninimo ir viešinimo veiklas, bendradarbiaudamas su Panevėžio regiono bibliotekomis.

Su Visagino viešąja biblioteka intensyvus bendradarbiavimas kultūros paveldo  skaitmeninimo srityje vyksta porą metų. Miesto gimtadienio proga Bitės biblioteka visaginiečiams padovanojo unikalią dovaną – suskaitmenino Visagino bibliotekos fonduose saugomo laikraščio „Energetikas“, leisto lietuvių ir rusų kalba, archyvus.

Laikraštis „Energetikas“  lietuvių kalba buvo leidžiamas devynerius metus (1981 m.– 1989 m.).  Jame rasite  270 laikraščių numerių arba 540 vaizdų. Laikraštis „Energetik“  rusų kalba irgi leistas tuo pačiu 1981 m.–1989 m. laikotarpiu. Šiuo metu suskaitmeninti 283 laikraščių numeriai arba 566 vaizdai.

Paveikslėlis su statybomis ir užrašuPaveikslėlis su statybomis ir rusišku užrašu
Laikraštis „Energetikas“ 1981 m.–1989 m. leistas lietuvių ir rusų kalbomis

Visaginas yra daugiatautis specifinis miestas, nes čia gyvena labai daug rusakalbių žmonių. Dauguma jų atvažiavo į Lietuvą dirbti atominėje elektrinėje, kartu atvyko ir jų šeimos. Nors dabar, po atominės elektrinės uždarymo, situacija šiek tiek pasikeitė, tačiau rusiškai kalbančių, skaitančių čia – dauguma. Jaunoji karta jau mielai bendrauja lietuviškai, tačiau keistoka, kad miesto  gatvėse kartais sudėtinga susikalbėti valstybine kalba.

Džiugu, kad Visagino bibliotekos darbuotojai kruopščiai saugo ir puoselėja šio unikalaus miesto kultūros paveldą.

– bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja
Jovita Verbickienė

Įdomus faktas, kad Visagine gyvena 47 tautybių žmonės. Daugelis jų renkasi leidinius rusų kalba, mieliau eina į kultūros renginius, kuriuose kalbama rusiškai. Visaginui skirta bibliotekininkų dovana  gimtadienio proga – suskaitmenintas laikraštis „Energetikas“  tarsi simbolizuoja miesto dvikalbystę ir leidžia su jo gyvenimu tam tikru sovietmečio laikotarpiu susipažinti tiek lietuvių, tiek rusų kalbomis.

Laikraštį įdomu skaityti ir todėl, kad jaunimui jis atveria nepažintą epochą, o vyresnio amžiaus žmonėms atgaivina prisiminimus, kai šalyje klestėjo dvigubas gyvenimas:  vienas – laikraštinis, o kitas – realus. Jie skyrėsi vienas nuo kito lyg dangus ir žemė.

„Džiugu, kad Visagino bibliotekos darbuotojai kruopščiai saugo ir puoselėja šio unikalaus  miesto kultūros paveldą. Jūsų skaitymui ir tyrinėjimui, pateikiame visateksčius dokumentus – juose galima atlikti tekstinę paiešką. Smagaus skaitymo!“, – sako Bitės bibliotekos Regioninio skaitmeninimo skyriaus vedėja Jovita Verbickienė.

Kviečiame domėtis!