Prasidėjo Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projekto veiklos

Smėlėtais ramybės takeliais: interaktyvi kelionė

Kupiškio žemė saugo šiame krašte gimusių, gyvenusių, iškilius veiklos pėdsakus palikusių Kupiškio krašte, Lietuvoje ir už jos ribų, žymių žmonių atminimą. Viešoji biblioteka, norėdama užfiksuoti kuo daugiau informacijos apie žymius žmones, jų amžino poilsio vietas, vykdo projektą „Smėlėtais ramybės takeliais: interaktyvi kelionė“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Projektu siekiama sukurti naują interaktyvią paslaugą, prisidėti prie informacijos sklaidos ir atminties išsaugojimo.

Ankstyvą pavasarį pradėta rinkti informacija apie žymius žmones, kurie palaidoti Kupiškio rajono kapinėse, o birželio mėnesį – lankyti kapines. Į projekto įgyvendinimo veiklas aktyviai įsijungė viešosios bibliotekos, jos padalinių ir skaitytojų aptarnavimo punktų darbuotojai. Pasitelkę vietos gyventojus, kraštotyrininkus, seniūnijų darbuotojus, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojus, skautus, lankosi kapinėse, ieško savo darbais nusipelniusių žmonių amžino poilsio vietų, tvarko apleistus ar menkai prižiūrimus įžymių žmonių kapus, juos fotografuoja. Iš surinktos ir susistemintos medžiagos bus sukurtas interaktyvus žemėlapis – savitas Kupiškio krašto kultūrinio paveldo virtualus maršrutas, kuris prisidės prie šių asmenybių atminimo gaivinimo bei saugojimo ir bus laisvai prieinamas nuotoliniu būdu iš bet kurio pasaulio kampelio. Belieka sulaukti rudens ir išbandyti viešosios bibliotekos sukurtą elektroninę paslaugą.

Projekto vadovė Jolanta Vosylienė
Nuotrauka J. Vosylienės

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos informacija