Liepa kvepia liepų žiedais ir „Šiaurietiškais atsivėrimais“

Žurnalas „Šiaurietiški atsivėrimai“

Į Pasvalio biblioteką iš spaustuvės sugrįžo „Šiaurietiški atsivėrimai“ (2020, Nr. 1). Nauji, kvepiantys dažais, dovanojantys įvairiausios tematikos straipsnių.

Iš žurnalo viršelio į mus žvelgia kraštietis tautodailininkas Vytautas Jackūnas (Arvydo Gudo nuotrauka). Jam skirtas Kotrynos Kraptavičiūtės straipsnis „Meistro dvasia medyje atgaivina tautos veidą“ (speciali rubrika, skirta 2020-iesiems – Tautodailės metams). Norisi pacituoti jo pabaigą: „Tradicinis menas, tikėjimas, jaučiu, – arčiau to, ko link keliaujame. Arčiau tiesos, žemės, Dievo? Tai justi ir būnant su Vytautu. Jo tvirta ir švelni ramybė surenka išsibarsčiusias mintis, dūšią į jos kelią grąžina. Žmogui atvirai paklausęs, kokia gi jo gyvenimo tiesa, atsakymo vargu ar sulauksi. Ji – žvilgsnyje, laikysenoje, balso virpėjime, tyloje. Tiek ir užtenka – žvilgsnio, atodūsio, juoko. Užtenka akimirkos, kad išvystum žmogaus veidą.“

 „Atsigręžimuose į praeitį“ tęsiamas Gražvydo Balčiūnaičio straipsnis „Pasvalio krašto bažnyčių varpai“, spausdinama dr. Dovilės Troskovaitės publikacija apie karaimų pėdsakus Šiaurės Lietuvoje. Mokytoja Regina Grubinskienė vaizdžiai atskleidžia Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokytojo lotynisto Benedikto Kazlausko (1909–1995) asmenybę.  Algimantas Krinčius „dėsto“ istorinės geografijos pamoką, pristatydamas mūsų krašto Pamūšius, o rubrikoje „Praeities atgarsiai dabartyje“ straipsniu „Laiškai iš Paryžiaus“ atiduoda duoklę pernai nepaminėtai Pasvalio krašto dailininko, visuomenės veikėjo Pranciškaus Žitkevičiaus 150-ies metų sukakčiai.

Specialioje rubrikoje „2020-ieji – Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metai“ Gražvydas Balčiūnaitis savitu pasakojimo stiliumi iš užmaršties atveria Pasvalio krašto žydų istoriją. 

„Steigiamojo Seimo 100-mečiui“ skirtoje Sigito Kanišausko publikacijoje svarbiausias dėmesys 1920 metais vykusių rinkimų į Steigiamąjį Seimą kampanijai, jos atspindžiams to meto periodinėje spaudoje, balsavimo rezultatams. Atskleista įdomių žinių iš Pasvalio krašto.

Skaitykite apie gražų jubiliejų šiemet minėjusią knygotyrininkę Almą Braziūnienę, Lietuvos ambasadorių Japonijoje Gediminą Varvuolį, Skirmantę Tirilytę, su dailininku Arvydu Gudu pernai išleidusią savo pirmąją knygą „Netobuli užkeikimai“, operos solistę Sigutę Trimakaitę, dailininką Osvaldą Jušką, savo 45-metį mininčią Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos Dailės galeriją, kuri iš kitų ugdymo įstaigų gimnaziją daro unikalią, nes šiuo metu turi net 348 originalius menininkų darbus. Pateikiama ištrauka „Pienių laukas“ iš autobiografinės Onos Butkevičienės knygos, spausdinama septintoji ištrauka iš Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos patarėjo išeivijos klausimais Rimanto Morkvėno rankraščio apie darbą Genujos universitete Italijoje 1985‒1986 metais.

Žurnalo pirmasis numeris tradiciškai baigiamas 2019 metais kraštiečių išleistų knygų apžvalga.

Sutikite antrąjį vasaros mėnesį su „Šiaurietiškais atsivėrimais“. Jie dovanoja Jums vidinę šilumą ir jaukumą.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos vyr. bibliografė A. Balčiūnienė