Dovana bibliotekai atkeliavo iš Australijos

Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivės gegužinėje Berčiūnuose. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Aleksandro Sakalausko ir Ievos Sakalauskaitės-Pocienės skaitmeninio archyvo.
Panevėžio mergaičių gimnazijos moksleivės gegužinėje Berčiūnuose. XX a. 4 deš. Nuotrauka iš Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Aleksandro Sakalausko ir Ievos Sakalauskaitės-Pocienės skaitmeninio archyvo.

Australijoje gyvenanti istorikė, paveldo darbuotoja, Pietų Australijos lietuvių bendruomenės vicepirmininkė Daina Pocius Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešajai bibliotekai padovanojo nuotraukų ir dokumentų skaitmeninių vaizdų iš savo šeimos asmeninio archyvo.

Rinkinį sudaro tarpukario Panevėžio apskrities Žalgirio (Žaliosios) miškų urėdo Aleksandro Sakalausko ir jo dukters – žymios lietuvių išeivijos atstovės Australijoje, skulptorės Ievos Sakalauskaitės-Pocienės dokumentai, beveik šimtas nuotraukų.

Nuoširdžiai dėkojame Dainai Pocius už geranorišką pasidalijimą savo močiutės I. Sakalauskaitės-Pocienės asmeninio archyvo dalimi.  Dokumentų skaitmeniniai vaizdai bus saugomi bibliotekos rankraščių skyriuje, pristatomi plačiajai visuomenei.

Daugiau informacijos portale Panevėžio kraštas virtualiai.