Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešajai bibliotekai – 90!

šventinis renginys

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos kelias prasidėjo 1930 m., kai Švietimo ministras Konstantinas Šakenis, kilęs iš Vabalninko krašto, pasirašė dokumentą, skelbiantį, kad Biržuose nuo vasario 1 d., Biržų apskrities valdybai prašant, įsteigiamas Valstybės Centralinio knygyno skyrius, kurio pirmąja vedėja tapo Alisa Neimanytė. Jos bute Dagilio (anksčiau Aptiekos) aikštės ir Reformatų g. Nr. 1 kampe oficialiai nuo 1930 m. kovo 24 d. ir pradeda veikti biblioteka, nuo liepos 1 d. – skaitykla.

Š. m. kovo 13 d., artėjant Knygnešio dienai, buvo numatyta  su visais esamais bei buvusiais bibliotekos darbuotojais, partneriais, bibliotekos bičiuliais šventiškai paminėti šį gražų įstaigos jubiliejų. Labai laukėme, tačiau visus planus pakeitė koronavirusas (Covid-19). Renginį teko atidėti. Planavome ir vėl visus sukviesti gruodį, minint dešimtmetį, kai bibliotekai suteiktas Jurgio Bielinio vardas, tačiau nežinant, kokia situacija laukia netolimoje ateityje, nusprendėme paminėti bibliotekos veiklos 90 metų sukaktį liepos 9 dieną.

Į šventinį renginį atvyko: Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė Zita Bružaitė, Biržų rajono savivaldybės vadovai – meras Vytas Jareckas, mero pavaduotoja Astra Korsakienė ir administracijos direktorius Vidas Eidukas, Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Eugenijus Januševičius, buvę bibliotekos direktoriai – Ona Gerulienė, Danutė Medinienė, Juozas Enskaitis, Seimo nario Audriaus Šimo padėjėjos – Eugenija Prokopovičienė, Edita Gerulienė bei esami bibliotekos darbuotojai.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos 90-ies metų veiklos jubiliejaus paminėjimo renginyje buvo pristatyta bibliotekos devynių dešimtmečių veiklos apžvalga: kaip keitėsi įstaiga per tuos metus, kokias naujas paslaugas siūlė bibliotekos vartotojams. Leidome sau pasvajoti ir apie ateitį – modernias mobilios bibliotekos paslaugas, persikėlimą į naujas – atnaujintas buvusio Biržų pašto patalpas.

Kultūros viceministrė Zita Bružaitė sveikindama sakė: „Jei būtų rojus, tai būtų biblioteka“, tad ir palinkėjo gyvenimo kaip rojuje, kūrybinio augimo, sėkmingo kelio link svajonės – naujų patalpų bibliotekai. Perdavė kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko sveikinimus.

Bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė už profesionalų ir kūrybingą vadybinį darbą, inovatyvius sprendimus, visuomeninę veiklą buvo apdovanota Lietuvos Respublikos kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko ir Biržų rajono savivaldybės mero Vyto Jarecko padėkos raštais. 

Įstaigos darbuotojams bibliotekos veiklos 90 metų sukakties proga už ilgametį, profesionalų, kūrybinį darbą buvo įteikti Lietuvos Respublikos kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Viktoro Pranckiečio, Lietuvos Respublikos Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus, Biržų rajono savivaldybės mero Vyto Jarecko ir Biržų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai. Seimo nario Audrio Šimo padėjėja Eugenija Prokopovičienė perskaitė Seimo nario sveikinimą, skirtą visam bibliotekos kolektyvui.

Šiandien Biržų bibliotekoje yra kalbama kelių dešimtmečių kalbomis. Čia susijungia senųjų darbuotojų patirtys ir naujų (nebūtinai jaunų) darbuotojų polėkiai. Ir tik taip klaustuką (biblioteka?) pavyko paversti šauktuku (biblioteka!). Visų bibliotekos darbuotojų bei vadovų – esamų ir buvusių – vardai ir pavardės sugula į vientisą įstaigos romaną. Kad ir nuo kokio puslapio jį skaitytume, esmė ta pati – nešti, skleisti šviesą.

Dėkojame visiems už bendrystę ir atsiprašome, kad negalėjome į renginį pakviesti visų bibliotekos bičiulių, buvusių darbuotojų ir partnerių – o Jūsų tiek daug! Renginių organizavimo reikalavimai ekstremalios situacijos metu išlieka, o turimos galimybės buvo ribotos.

Renginio svečiams koncertavo grupė ,,Marabu“ (Pasvalys).

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija