Bibliotekos fondui – solidi finansinė injekcija

Vaizdas be pavadinimo

Kultūros ministerija visoms Lietuvos viešosioms bibliotekoms papildomai skyrė beveik du milijonus eurų knygoms ir dokumentams įsigyti. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės  viešoji biblioteka už gautas lėšas – 32865 Eur – įsigijo apie 2280 fizinių vienetų įvairių leidinių.

Tai didžiulė dovana bibliotekos skaitytojams, kurie nuo šiol galės rasti dar daugiau naujų leidinių ne tik lietuvių, bet ir užsienio kalbomis. Gavę papildomų lėšų dokumentams įsigyti,  papildėme ir atnaujinome mūsų skaitytojų itin mėgstamus grožinės ir vaikų literatūros fondus. Įsigijome leidinių iš  leidyklų: Alma littera, Tyto alba, Baltos lankos, Nieko rimto, Terra publica, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Jotema, Sofoklis, Vaga ir kt. Nupirkta papildomų egzempliorių pačių populiariausių šiuo metu bibliotekoje leidinių. Tikimės, kad skaitytojai apsidžiaugs, galėdami greičiau gauti jų taip laukiamas knygas.

Įsigyta ir akademinių leidinių lietuvių (Lietuvos istorijos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vilniaus, Klaipėdos, Gedimino technikos universitetų) ir anglų kalbomis. Vadovaudamiesi Kauno technologijos universiteto mokslų daktarės Olgos Strikulienės rekomendacijomis,  įsigijome knygų dirbtinio intelekto, automatizavimo, mechatronikos, robotikos tema.

Bibliotekos fondą papildė leidiniai užsienio kalbomis. Įsigyta žymiausių pasaulio literatūros klasikų knygų originalo (anglų, rusų) kalbomis. Nupirkta apie 100 užsienio leidinių meno tematika.  Skaitytojai ras istorinės, biografinės, medicinos, psichologijos, ekonomikos, kalbų mokymuisi skirtos literatūros.

Muzikos fondas pasipildė apie 100 vnt. kultūrinę išliekamąją vertę turinčiais, pripažinimo sulaukusiais, įvairius Lietuvos bei pasaulinius apdovanojimus pelniusiais lietuvių ir užsienio kompozitorių, režisierių garso ir vaizdo įrašais, krašto menininkų kūriniais, skirtais įvairaus amžiaus, išsilavinimo ir pomėgių lankytojams. Tai lietuvių ir užsienio režisierių dokumentiniai ir vaidybiniai filmai, atlikėjų koncertų įrašai bei muzikiniai filmai, literatūriniai įrašai, animaciniai filmai bei garso įrašai vaikams, atskiri kūriniai bei įvairūs teminiai rinkiniai. Prioritetą teikėme dokumentiniams filmams, Lietuvos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų kūrybai, literatūros kūrinių ekranizacijoms, garso ir vaizdo įrašams, kurie yra Lietuvos bei užsienio kultūros paveldo dalis, bei šiuolaikinių kūrėjų naujausiems garso ir vaizdo įrašams. Įsigyta apie 100 vnt. spausdintų natų leidinių.

Retų knygų fondas taip pat papildytas vertingais leidiniais. Minėtini leidiniai: Panevėžyje, Naftalio Feigenzono ir „Bangos“ spaustuvėse, išleistos knygelės, retas šapirografu išspausdintas Panevėžio gimnazijos moksleivių laikraštėlis „Špyga“ (1933 m. Nr. 4), įvairių metų „Pamiatnaja knižka Kovenskoj guberniji“ knygelės, kuriose pateikiami ir duomenys apie Panevėžį. Įsigyta Panevėžio gimnazistų versta knyga „Rustemas ir Zorabas“, kurios vertimą redagavo Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Stasys Dabušis.

Kraštotyros leidinių fondą papildė Panevėžio rajono žemės naudojimo žemėlapis (1978).

Rankraštyno fondai pasipildė šiomis fotografijomis: Panevėžio pašto, telegrafo ir telefono tarnautojų nuotrauka-vinjete (1927), kitomis Panevėžio pašto darbuotojų grupinėmis fotografijomis (1932, 1938), J. Masiulio laišku p. A. Jakučioniui, parašytu ant firminio J. J. Masiulių knygyno atvirlaiškio (Panevėžys-Kaunas, 1929), M. Šlapelienės knygyno išleistu fotoatviruku, kuriame – dramaturgo, publicisto, teatro veikėjo, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio portretas su autografu (apie 1914). Dalį šių leidinių bibliotekos skaitytojai jau gali skaityti,  o kitą dalį šiuo metu bibliotekos fondų darbuotojos dar tvarko, ruošia išdavimui.