Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymai-konkursas „Po tėvynės dangum“

Po tėvynės dangum

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka skelbia poeto Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymų-konkursą „Po tėvynės dangum“, skirtą Bernardo Brazdžionio paminklo atidengimo šventei, kuri vyks 2020 m. rugpjūčio 30 d. Šie skaitymai-konkursas rengiamas pirmą kartą.

Konkurso tikslai

Ugdyti domėjimąsi Bernardo Brazdžionio kūryba ir norą puoselėti kalbą, kaip savo ir tautos kultūros savastį. Pasitelkus meninį skaitymą, atskleisti kiekvieno skaitovo individualybę ir ugdyti žmonių kūrybiškumą.

Konkursas vyksta

Rugpjūčio 2 d. Mikoliškyje vykstančiuose skaitymuose „Poezija – mūsų sielos muzika“.

Rugpjūčio 7 d. vykstančiuose Bernardo Brazdžionio skaitymuose „Tėviškėje po Stebeikėlių ąžuolu“.

Rugpjūčio 14 d. vykstančiuose Šeimų skaitymuose Pasvalyje „Prie Senojo tilto“.

Rugpjūčio 21 d. vykstančiuose Jaunimo skaitymuose Pasvalio M. Katiliškio viešojoje bibliotekoje.

Rugpjūčio 25 d. vykstančiuose Vaikų skaitymuose Žadeikiuose, B. Brazdžionio edukaciniame centre.

Rugpjūčio 3–25 dienomis nuotoliniu būdu bibliotekos facebook paskyroje vykstančiuose skaitymuose-akcijoje „Skaitau B. Brazdžionį“: į facebook paskyrą įkeliami nufilmuoti skaitymai.

Geriausius skaitovus renka skaitymų organizatoriai, iš jų konkurso vertinimo komisija išrenka geriausius skaitovus, dviems suteikiama teisė skaityti poeto kūrybą paminklo Bernardui Brazdžioniui atidengimo iškilmėse Pasvalyje rugpjūčio 30 d.

Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymų-konkurso „Po tėvynės dangum“ nuostatai

Papildoma informacija teikiama tel. (8 451) 34 319 arba el. paštu toma.mikalajunaite@psvb.lt.

Fotografija iš Pasvalio krašto kultūros paveldo e. bibliotekos „Pasvalia“.
Pranešimą parengė vyresn. bibliotekininkė Toma Mikalajūnaitė

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos informacija

Bernardo Brazdžionio kūrybos skaitymai-konkursas „Po tėvynės dangum“